1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Polska w czołówce liczby samobójstw. NIK o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

- System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży wymaga zmian - apeluje Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, że najmłodsi pacjenci nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki zdrowotnej. Brakuje profilaktyki oraz placówek wyspecjalizowanych w leczeniu psychiatrycznym.

Brakuje placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

NIK przeprowadził kontrolę lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Wnioski nie pozostawiają złudzeń - system wymaga zmian. Nie ma kompleksowej oraz powszechnej dostępności opieki zdrowotnej w tej dziedzinie. Placówki, które przyjmują małoletnich pacjentów, są nierównomierne rozsiane po kraju. Podobnie sprawa ma się z rozmieszczeniem kadry lekarskiej i poradni dla małoletnich.  

W pięciu województwach nie funkcjonował żaden oddział psychiatryczny dzienny, a w województwie podlaskim brakowało oddziału całodobowego. Zdarzało się, że małoletni pacjenci trafiali na oddziały dla dorosłych

- ujawnia NIK.

Ponadto jest mniej placówek, które udzielają dzieciom i młodzieży ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych. Przy tym dostępność do istniejących jest utrudniona – zależy od miejsca zamieszkania młodego pacjenta. Problem jest przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.  

Brak profilaktyki największym problemem

Zdaniem kontrolerów NIK-u największym i najpilniejszym problemem jest brak profilaktyki zaburzeń psychicznych. Według bieżących doniesień w Polsce aż 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, czyli ok. 630 tys. osób, wymaga pomocy  psychiatrycznej i psychologicznej.

Komenda Główna Policji podaje, że samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów nastolatków. Polska jest w czołówce Europy. Liczba samobójstw dzieci i młodzieży rośnie z roku na rok. W 2017 roku samobójstwa popełniło 730 dzieci w wieku 7-18 lat, a tylko w pierwszej połowie 2019 roku było to już 485 osób.

W latach 2017 - 2019 (I półrocze) na łącznie 1987 zamachów samobójczych, 250 zakończyło się zgonem. W 585 przypadkach przyczyną zamachów samobójczych była choroba psychiczna, a w 374 przypadkach zaburzenia psychiczne

- wylicza NIK.

Zobacz wideo Jak wspierać osobę chorą na depresję?

NIK zwraca też uwagę na to, że do czasu zakończenia kontroli NIK Minister Zdrowia nie wdrożył modelu leczenia środowiskowego małoletnich z zaburzeniami psychicznymi.

Model ten zakłada, że najpierw dziecku należy udzielić pomocy w przyjaznym dla niego środowisku. Najlepiej w otoczeniu rodziny, w szkole, czy też poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dopiero potem należy zapewnić leczenie ambulatoryjne np. w poradni zdrowia psychicznego, a gdy i ta droga nie pomoże, małoletni będzie  umieszczany  w szpitalu. Jest to najbardziej efektywna forma opieki nad tą populacją. Wdrożenie, jako obligatoryjnego, takiego modelu leczenia dzieci i młodzieży jest niezbędnym warunkiem rozwoju lecznictwa psychiatrycznego.

- czytamy na stronie nik.gov.pl.

NIK wystąpiła do Ministra Zdrowia z wnioskami o:

 1. Ograniczenie zróżnicowania terytorialnego w dostępie do świadczeń opieki psychiatrycznej.
 2. Opracowanie modelu prognozowania zapotrzebowania na lekarzy specjalistów.
 3. Równomierne rozmieszczenie ośrodków i miejsc szkoleniowych.
 4. Określenie wskaźników minimalnej liczby lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży.