1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Rząd oszczędzi prawie pół miliarda na nauczycielach. ZNP: Opiniujemy negatywnie

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy okołobudżetowej. Wynika z niej, że w 2021 roku rząd "oszczędzi prawie pół miliarda" złotych na wydatkach związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, doradztwem metodycznym i nagrodami za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - pisze "Głos Nauczycielski".

Zamrożenie kwoty bazowej

Ustawa okołobudżetowa zawiera szczegóły dotyczące między innymi przepisów o podstawie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń (na przykład służb mundurowych, ale również nauczycieli). Wysokość wydatków na fundusz socjalny oraz fundusz nagród czy doskonalenie zawodowe ustala się na podstawie kwoty bazowej.

W 2021 roku kwota ta ma wynieść 3 537,70 złotych. Dokładnie tyle samo, ile wynosi we wrześniu 2020 roku. Wynika z tego, że ustawa nie przewiduje żadnych podwyżek dla nauczycieli w kolejnym roku.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

Dodatkowo projekt ustawy okołobudżetowej zakłada, że podstawą naliczenia pieniędzy na świadczenia socjalne, nagrody oraz doskonalenie zawodowe nie będzie już bieżąca kwota bazowa, ale kwota z 1 stycznia 2018 roku. A w przypadku doradztwa metodycznego ma być brana pod uwagę kwota bazowa ze stycznia 2020 roku. W ustawie proponowane jest więc "zamrożenie" kwoty bazowej. Co to oznacza w praktyce?

Szczegółowe wyliczenia przygotował "Głos Nauczycielski":

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (zadania ogólnokrajowe) wyodrębnione w budżecie ministra edukacji zostaną naliczone w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń dyplomowanego) ustalone według kwoty bazowej z 1 stycznia 2018 r. Państwo oszczędzi 2.119.500 zł (takie byłyby wydatki, gdyby uwzględnić kwotę bazową z 2021 r.).
Podstawą naliczenia środków w budżetach MEN i wojewodów na fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze jest średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty (w budżecie MEN do 2015 średnich wynagrodzeń, a w budżecie wojewody do 2744 średnich wynagrodzeń) ustalone według kwoty bazowej z 1 stycznia 2018 r. Państwo oszczędzi w sumie 3.735.815 zł.
Środki w budżetach wojewodów na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego ustalone zostaną w 20201 r. w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (do 12.400 średnich wynagrodzeń) wyliczone na podstawie kwoty bazowej z 1 stycznia 2020 r. Oszczędności wyniosą 4.575.600 zł.

Zamrożenie podstawy odpisu na ZFŚS

Najwięcej jednak oszczędności zapewni zamrożenie podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Branie pod uwagę kwoty bazowej z 1 stycznia 2018 roku oznacza, że odpis na fundusz na jeden etat wynosi 3028 złotych. Jest to znacząca różnica, bo po zastosowaniu kwoty bazowej z 2021 roku, czyli po podwyżkach z 1 września 2020 roku, kwota ta wynosiłaby 3892 złotych. Na jednym etacie mamy więc oszczędność 864 złotych.

Nauczycieli – zgodnie z danymi MEN – jest około 520 tys. Mamy więc oszczędność rzędu 449 661 024 złotych. Gdy dodamy do niej pozostałe oszczędności z "zamrożenia" kwot bazowych, w rękach rządu zostaje 460 091 939 złotych - policzył "Głos Nauczycielski".

Związek Nauczycielstwa Polskiego już zaopiniował projekt ustawy okołobudżetowej. Oczywiście wystawił ocenę negatywną.