1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Powrót do szkół. Co grozi dziecku, które nie przestrzega wymogów sanitarnych?

Chociaż epidemia koronawirusa przybiera na sile, dzieci wróciły do szkół. W placówkach wprowadzono jednak środki ostrożności, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia. Problem pojawi się w momencie, gdy dzieci nie będą się do nich stosować.

Jak podaje "Rzeczpospolita", niektórzy rodzice są przeciwni przestrzeganiu obostrzeń w szkołach. Dostarczają do placówek specjalne oświadczenia, w których nie wyrażają zgody, aby ich dzieciom mierzono temperaturę, kazano nosić maseczkę czy dezynfekować ręce. Zdaniem prawników, z którymi rozmawiał dziennik, takie podejście może skutkować nałożeniem kar.

Co grozi dziecku, które nie przestrzega obostrzeń?

Okazuje się, że grzywna za niestosowanie się do zasłaniania nosa i ust grozi również osobom niepełnoletnim. Adwokat Piotr Schramm w rozmowie z "Rzeczpospolitą" przyznał, że możliwa jest nałożenie kary pieniężnej na dziecko, które nie będzie przestrzegać przepisów sanitarnych. Ponadto, zgodnie z ustawą z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, dziecko może również odpowiadać za świadome zakażanie innych i celowe spowodowanie takiego zagrożenia. Zgodnie ze wspomnianą ustawą nieletni może odpowiadać również za tzw. demoralizację, czyli nakłanianie np. innych uczniów do łamania restrykcji.

Warto zaznaczyć, że z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy w sklepach zwolnione są między innymi dzieci do lat czterech oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych, znacznym i głębokim, zaburzeniami psychicznymi oraz osoby, które mają trudności z samodzielnym zasłonięciem lub odkryciem nosa i ust.

Decyzja o tym, czy w danej szkole zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek, zależy od dyrektora danej placówki.

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania