Maseczki w szkole - na co trzeba się przygotować 1 września?

Maseczki w szkole nie będą obowiązkowe dla uczniów, jednak według zapowiedzi szefa Kancelarii Premiera, Michała Dworczyka, do polskich szkół trafi 50 milionów maseczek i cztery miliony litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Maseczki dla dzieci w szkole nie będą obowiązkowe

Maseczki dla dzieci przebywających w szkole nie będą konieczne, jednak ostateczna decyzja w tym temacie będzie należała do dyrektora placówki, jak bowiem zapowiada szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski:

noszenie maseczek w szkole nie będzie obowiązkowe, ale jeśli dyrekcja danej placówki uzna, że zwiększy to bezpieczeństwo dzieci, może taki obowiązek wprowadzić w tzw. przestrzeniach wspólnych, np. w szatniach czy na korytarzach.

Nieco inaczej może być w tych szkołach, które znajdą się na terenie powiatu objętego żółtą lub czerwoną strefą. Wówczas to inspektor sanitarny ma wydać zalecenia dla danej placówki, a mogą być one różne, m.in:

 • dalszego stosowania powszechnie obowiązujących wytycznych - w tym brak obowiązku noszenia maseczek
 • osłanianie ust i nosa 
 • przejście na kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne.

Zobacz też: Powrót do szkoły w obliczu koronawirusa. Jakie zasady będą obowiązywać w szkole?

Maseczki dla nauczycieli, czyli ponad 50 milionów maseczek do rozdysponowania

Maseczki dla nauczycieli mają być zapewnione. Szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk, w oficjalnym komunikacje, dodaje również:

Te maseczki będą dystrybuowane między nauczycielami. (...) Być może będą sytuacje, że też między starszymi uczniami. Tu jest też kwestia rozmiarów. Pamiętajmy, że nie mówimy wyłącznie o używaniu bądź nieużywaniu tych maseczek w szkole, ale też w czasie dojazdu do szkoły

Wszelkie zapewnienia rządu odnoszą się do kwestii jak najlepszego przygotowania placówek oświatowych do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły, będą musiały zachować zasady ogólnej higieny, czyli częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zasłanianie nosa/ust podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Zobacz wideo Maseczki ochronne - nie popełniaj tych błędów

Maseczki w szkole - wytyczne MEN, GIS, MZ

Maseczki dla uczniów są nieobowiązkowe, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wytyczne dla szkół, które zostały przygotowane w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia. Mają one obowiązywać od 1 września 2020 r. Na co zatem należy się przygotować? Oto najważniejsze kwestie:

 1. Dzieci bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych, mogą uczęszczać na zajęciach (dodatkowo osoby mieszkające wspólnie z uczniem, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej).
 2. Osoby wchodzące do budynku szkoły muszą zdezynfekować dłonie
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Osoby z zewnątrz mogą wejść na teren szkoły tylko w razie uzasadnionej konieczności (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Szkoła musi mieć zapewniony szybki i skuteczny kontakt z opiekunami ucznia.
 6. Dzieci na terenie szkoły posługują się własnymi przyborami i podręcznikami.
 7. W czasie przerw zaleca się pobyt na świeżym powietrzu, na terenie należącym do szkoły.
 8. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe oraz inne zajęcia, w których niemożliwe jest zastosowanie odpowiedniego dystansu.
 9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Należy w nich zastosować podobne zasady, jak w przypadku innych sal w szkole.
 10. Jeśli istnieje taka możliwość, na terenie szatni do dyspozycji uczniów należy udostępnić co drugi boks lub wprowadzić różne godziny korzystania z niej dla poszczególnych grup uczniów.

Zobacz też: Powrót do szkoły: wytyczne. Czy dzieci muszą nosić maseczki?

Więcej o: