1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Polska podzielona na strefy. Jakie dodatkowe obostrzenia można jeszcze wprowadzić w szkołach?

Ministerstwo Zdrowia podzieliło Polskę na strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. O zakwalifikowaniu danego obszaru do konkretnej strefy decyduje lokalny poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego. Ma to pomóc między innymi w podejmowaniu decyzji o zamknięciu szkół i wprowadzaniu kwarantanny dla uczniów czy nauczycieli. Jakie jeszcze obostrzenia Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić w szkołach?

Zalecenia Ministra Zdrowia - powrót do szkoły 

Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia podczas konferencji prasowej przedstawiło plan działania w związku z zbliżającym się początkiem roku szkolnego. Przede wszystkim model kształcenia będzie elastyczny. Dzięki zwiększonym uprawnieniom dyrektorów placówek, to oni będą decydować o obowiązującym modelu kształcenia w danej szkole. Dzieci będą więc uczyły się zdalnie, stacjonarnie lub hybrydowo.

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Szkoły powinny mieć izolatki. GIS przygotował nowe rekomendacje

MEN opublikowało już "Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej". Co oznaczają kolory stref? Strefa zielona to obszar o niskim odsetku zakażeń koronawirusem. Niestety aż 19 powiatów w Polsce jest objętych już żółtą lub czerwoną strefą. Wiąże się to z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa m.in. podczas imprez zbiorowych, wizyt na siłowni czy w sklepach. A jakie obostrzenia pojawią się w szkołach?

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół

Powrót do szkoły - obostrzenia

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez MEN, dyrektorzy mogą ustalić godziny przychodzenia poszczególnych klas do szkół, przesunąć godziny rozpoczynania zajęć przez klasy, wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami, wprowadzić obowiązek noszenia w szkole maseczek lub przyłbic.

Na liście zaleceń pojawiły się takie punkty:

Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

2) gastronomii,

3) organizacji pracy burs/internatu,

4) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

Dodatkowo można:

 • ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
 • ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
 • ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
 • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 •  wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
 •  wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
 • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
 • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 •  jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
 •  wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 •  zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE GOV.PL