1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Egzamin ósmoklasisty. Są wyniki. Najgorzej wypadła matematyka

Absolwenci szkół podstawowych mogą już sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, jaką średnią uzyskali tegoroczni ósmoklasiści. Okazuje się, że największe trudności mieli z matematyką.

Są wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 46 proc.

- poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej. 

Egzamin ósmoklasisty z języków obcych. Jaka średnia?

Ósmoklasiści, poza egzaminem z języka polskiego i matematyki, obowiązkowo musieli także zdawać egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym przez uczniów był egzamin z angielskiego.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z angielskiego to 54 proc. punktów, z niemieckiego – 45 proc., z rosyjskiego – 48 proc., z francuskiego – 72 proc., z hiszpańskiego – 66 proc. i z włoskiego – 57 proc.

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych czekali na wyniki egzaminu ok. półtora miesiąca. Mogą je poznać za pomocą platformy internetowej ZIU, a także odebrać zaświadczenia o wyniku egzaminu. O sposobie odbioru tych dokumentów decyduje dyrektor. 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik ma znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Od 26 czerwca do 10 lipca uczniowie mieli czas na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do wybranej placówki. Od dzisiaj (31 lipca) do 4 sierpnia będą mogli uzupełniać je o wyniki egzaminu. 12 sierpnia 2020 r. pojawi się informacja o tym, kto został zakwalifikowany do szkół, a do 19 sierpnia 2020 r. szkoły udostępnią listę kandydatów przyjętych do placówki.

Zobacz wideo Szkoły nie są gotowe na drugą falę pandemii. Krytyczna ocena nauczycieli