Pieniądze na dzieci w Polsce. Co oferuje państwo?

Narodziny dziecka wiążą się z wieloma wydatkami. Dodatkowo im dziecko starsze, tym większe ma potrzeby, a co za tym idzie, rosną także koszty utrzymania. Na jakie wsparcie finansowe można liczyć 2020 roku? Przedstawiam zasiłki i ulgi, o które mogą starać się rodzice.

Na dzieci może przysługiwać nawet ponad 8 tysięcy złotych (w formie różnych ulg, świadczeń czy bonów). O jakie zasiłki warto się starać?

Becikowe

Pierwsze pieniądze, które możemy dostać wiążą się z narodzinami dziecka. Jednorazowo można otrzymać 1000 złotych. Dochód na członka rodziny nie może jednak przekroczyć 1922 złotych netto (liczy się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym). Należy też złożyć wniosek o becikowe. Nie trzeba tego robić od razu po porodzie. Mamy na to czas przez 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Kosiniakowe

Kosiniakowe to świadczenie wdrożone przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jest przeznaczone tym rodzicom, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Otrzymują je osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne (czyli na przykład umowy zlecenie, o dzieło), bezrobotni oraz studenci, którym urodziło się dziecko. Kosiniakowe jest wypłacane w kwocie 1000 złotych przez:

  • 52 tygodnie – jeżeli na świat przyszło jedno dziecko;
  • 65 tygodni – w przypadku dwójki dzieci;
  • 67 tygodni - w przypadku trojga dzieci;
  • 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci;
  • 71 tygodni – przy piątce dzieci i więcej. 

500 plus

Świadczenie od 2019 roku przysługuje także na pierwsze dziecko. Wcześnie można było się o nie starać tylko w przypadku drugiego (i każdego kolejnego) dziecka. Nie ma tu kryterium dochodowego. Pieniądze należą się wszystkim dzieciom do 18. roku życia.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

300 plus

Świadczenie 300 plus to dodatek wprowadzony w 2018 roku. Inna nazwa tego świadczenia to program Dobry Start. Dodatek w kwocie 300 złotych otrzymują dzieci w wieku szkolnym. Świadczenie jest jednorazowe i ma pokryć część wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego

Ulga podatkowa na dziecko

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli nadal się uczy, a jego ewentualny dochód nie przekracza 3089 złotych. Należy nanieść ją w formularzu PIT podczas rozliczeń podatkowych.

Ulga prorodzinna na pierwsze dziecko wynosi 1112,04 złotych; na drugie dziecko – 1112,04 złotych; na trzecie dziecko – 2000,04 złotych; na czwarte dziecko (i na kolejne) – 2700 złotych.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to forma zniżek dla rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci. Taniej można kupić bilety do kina czy na kolej. Najstarsze dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat – lub 25, jeżeli wciąż się uczy.

Bon 500 plus na wakacje

W 2020 roku można starać się także o bon 500 plus na wakacje. Przysługuje wszystkim dzieciom, które dostają już 500 plus. Pieniądze będą przekazane rodzicom w formie bonu turystycznego, który można wykorzystać na usługi związane z wakacyjnym wypoczynkiem. Bon można zrealizować do 2022 roku.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest przyznawany rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Kwota jest uzależniona od wieku dziecka i dochodów rodziców. Aby otrzymać zasiłek rodzinny dochód na osobę nie może przekraczać 674 złotych. W przypadku  dzieci niepełnosprawnych – 764 złotych.

Dodatek dla samotnych rodziców

Są to pieniądze, które trafiają do rodzin, którym przysługuje także zasiłek rodzinny. Świadczenie jest nazywane zasiłkiem dla samotnej matki, ale może pobierać go również tata dziecka, który wychowuje je samodzielnie. Kwota dodatku miesięcznie wynosi 193 zł na jedno dziecko (nie więcej niż 386 większej liczbie dzieci).

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy jest formą dodatku do zasiłku rodzinnego. Należy się rodzicom przebywającym na urlopie wychowawczym, którzy pobierają zasiłek rodzinny. To dodatkowo 400 złotych miesięcznie.

Dofinansowanie na opiekunkę dla dziecka

Państwo może także dofinansować opiekunkę dla dziecka. Pieniądze przysługują rodzicom dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat lub dzieci do 4. roku życia, jeżeli nie można zapewnić im opieki przedszkolnej.

O dodatek na nianię mogą starać się rodzice pracujący, nie przebywający na urlopie macierzyńskim, ojcowskim czy wychowawczym.

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze przysługują rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Są różne formy świadczeń opiekuńczych. Można starać się o zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Każde z nich jest wypłacane w różnej kwocie.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub 6

Państwo zapewnia także zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem, gdy jesteśmy samotnymi rodzicami. Warunkiem jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy i posiadanie pracy, za którą otrzymujemy pensję nie przekraczają 2600 złotych.

Refundacja zakłada pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka czy przedszkola oraz dofinansowanie obiadów, podręczników, wycieczek itp.

Więcej o: