Świadczenie z programu "Dobry start" a rozwód. Który z rodziców dostanie świadczenie na dziecko?

Świadczenie "Dobry start"przysługuje wszystkim dzieciom, które rozpoczynają rok szkolny. O dofinansowanie wnioskują rodzice. Co w przypadku rozwodu rodziców? Komu należą się pieniądze?

Świadczenie z programu "Dobry start" a rozwód

Program "Dobry start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów

- czytamy na stronie gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TU: Kiedy składać wniosek o 300 plus? Nabór wniosków Dobry Start już ruszył, ale jeszcze nie dla wszystkich

Warto wiedzieć, że rozwód rodziców wpływa na prawo do świadczeń w ramach programu "Dobry start". Który z rodziców otrzymuje pieniądze z programu "Dobry start"?

Świadczenie "Dobry start" a opieka naprzemienna

Po rozwodzie zazwyczaj rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem. Świadczenie "Dobry start" jest w takiej sytuacji wypłacane każdemu z rodziców po połowie, czyli w kwocie 150 zł. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem opieka naprzemienna sprawowana jest w porównywalnych i powtarzających się okresach zgodnie z orzeczeniem sądu.

W wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. (IV SA/Gl 1013/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych:

Pozostawanie dziecka pod naprzemienną opieką obojga rodziców nie jest kwestią mogącą podlegać interpretacji stron lub organu, prowadzącego dane postępowanie administracyjne, a fakt ten musi wynikać wprost z orzeczenia sądu.
Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji dzieci na rozwód

Świadczenie "Dobry start" tylko dla jednego rodzica lub opiekuna

W przypadku gdy po rozwodzie rodzice nie sprawują nad dzieckiem opieki naprzemiennej świadczenie "Dobry start" należy się temu z nich, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Mówi o tym §30 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start":

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem

Może się jednak zdarzyć, że oboje rodzice złożą wnioski o świadczenie "Dobry start". Co w takiej sytuacji. Zgodnie z literą prawa (świadczy o tym §30 pkt. 1) to organ właściwy ustala, kto sprawuje opiekę. Organem właściwym jest tu wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jest to zależne od miejsca zamieszkania osoby występującej o świadczenie.

Więcej o: