1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Świadczenie z programu "Dobry start" a rozwód. Który z rodziców dostanie świadczenie na dziecko?

Świadczenie "Dobry start"przysługuje wszystkim dzieciom, które rozpoczynają rok szkolny. O dofinansowanie wnioskują rodzice. Co w przypadku rozwodu rodziców? Komu należą się pieniądze?

Świadczenie z programu "Dobry start" a rozwód

Program "Dobry start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów

- czytamy na stronie gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TU: Kiedy składać wniosek o 300 plus? Nabór wniosków Dobry Start już ruszył, ale jeszcze nie dla wszystkich

Warto wiedzieć, że rozwód rodziców wpływa na prawo do świadczeń w ramach programu "Dobry start". Który z rodziców otrzymuje pieniądze z programu "Dobry start"?

Świadczenie "Dobry start" a opieka naprzemienna

Po rozwodzie zazwyczaj rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem. Świadczenie "Dobry start" jest w takiej sytuacji wypłacane każdemu z rodziców po połowie, czyli w kwocie 150 zł. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem opieka naprzemienna sprawowana jest w porównywalnych i powtarzających się okresach zgodnie z orzeczeniem sądu.

W wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. (IV SA/Gl 1013/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych:

Pozostawanie dziecka pod naprzemienną opieką obojga rodziców nie jest kwestią mogącą podlegać interpretacji stron lub organu, prowadzącego dane postępowanie administracyjne, a fakt ten musi wynikać wprost z orzeczenia sądu.
Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji dzieci na rozwód

Świadczenie "Dobry start" tylko dla jednego rodzica lub opiekuna

W przypadku gdy po rozwodzie rodzice nie sprawują nad dzieckiem opieki naprzemiennej świadczenie "Dobry start" należy się temu z nich, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Mówi o tym §30 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start":

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem

Może się jednak zdarzyć, że oboje rodzice złożą wnioski o świadczenie "Dobry start". Co w takiej sytuacji. Zgodnie z literą prawa (świadczy o tym §30 pkt. 1) to organ właściwy ustala, kto sprawuje opiekę. Organem właściwym jest tu wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jest to zależne od miejsca zamieszkania osoby występującej o świadczenie.