1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Obowiązkowe szczepienia 2020. Dzieci nie dostaną się do żłobków bez szczepień?

Podczas rekrutacji do żłobków i przedszkoli coraz częściej brane są pod uwagę obowiązkowe szczepienia ochronne. Czy dzieci nie dostaną się do żłobków bez szczepień w 2020 roku? W Poznaniu dotychczas były przyznawane dodatkowe punkty za szczepienia. Natomiast w Warszawie czy Wrocławiu dziecko nie było przyjmowane do placówki bez obowiązkowych szczepień.

Obowiązkowe szczepienia 2020. Wyrok sądu

Coraz więcej miast zwraca uwagę na szczepienia obowiązkowe podczas rekrutacji do placówek opiekuńczo-wychowawczych. W niektórych miastach – na przykład w Poznaniu – za szczepienia były przyznawane dodatkowe punktu, które ułatwiały dostanie się do państwowych placówek. Wrocław i Warszawa poszły krok dalej – w tych miastach dziecko bez obowiązkowych szczepień nie dostanie się do żłobka. Nie podoba się to jednak wielu osobom.

W Warszawie została skierowana w tej sprawie skarga do sądu. Jednak 8 lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił ją, uznał roszczenia za bezzasadne:

Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że warunek dotyczący szczepień ochronnych w procesie rekrutacji do miejskich żłobków jest zgodny z zasadami wynikającymi z konstytucji RP, która gwarantuje ochronę zdrowia obywateli, w szczególności zwracając uwagę na dobro dziecka, jego prawa do zdrowia i życia. Konstytucja reguluje powinności państwa polegające na zapewnieniu szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i zwalczaniu chorób epidemiologicznych – takie obowiązki spoczywają również na samorządzie.

- tłumaczył orzeczenie sądu warszawski ratusz.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Niechętni szczepieniom rodzice skarżą się na przedszkola. Sąd wydał decyzję nie po ich myśli

Obowiązkowe szczepienia 2020. Kalendarz szczepień

2020 rok nie przyniesie zmian w tej kwestii. Duże miasta zostają przy tym kryterium przyjęcia do żłobków – dzieci nieszczepione nie będą mogły uczęszczać do placówek państwowych. W miastach, które przyjęły model przyznawania punktów za szczepienia – tak jak w Poznaniu – za szczepienia można dostać dodatkowo 60 punktów. To naprawdę dużo i w zasadzie rzutuje na przyjęciu dziecka do placówki.

Przypomnijmy, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie szczepienia.pzh.gov.pl, program szczepień ochronnych w 2020 roku wygląda następująco:

Kalendarz szczepieńKalendarz szczepień fot. szczepienia.pzh.gov.pl