1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy dla rolników wydłużony do 12 lipca. Komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy dla rolników został przedłużony do 12 lipca - tak jak zasiłek opiekuńczy, który przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub prowadzącym własną działalność gospodarczą. Komu należy się zasiłek opiekuńczy dla rolników?

Zasiłek opiekuńczy dla rolników – wydłużony do 12 lipca

Do 12 lipca 2020 roku został wydłużony okres, w którym można pobierać zasiłek opiekuńczy dla rolników. Przysługuje on na dotychczasowych zasadach. Mogą ubiegać się o niego wszyscy, którzy w wyniku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 zdecydowali się pozostać w domu i samodzielnie opiekować się dzieckiem.

Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy dla rolników przysługuje także tym, którzy w czasie trwania COVID-19, mimo otwarcia placówek szkolnych i opiekuńczych, podjęli decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Wniosek o zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca. Gdzie złożyć wniosek o zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy dla rolników – wniosek

Zasiłek opiekuńczy dla rolników przyznawany jest na wniosek. Do KRUS-u można złożyć go w następujący sposób:

 • za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP
 • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym.
 • osobiście (wniosek wydrukowany, uzupełniony, podpisany i dostarczony za pomocą "wrzutni"
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek opiekuńczy dla rolników – komu przysługuje?

Na stronie krus.gov.pl możemy przeczytać szczegółowe wytyczne, komu przysługuje zasiłek opiekuńczy dla rolników.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie:

 1. podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 2. osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, która sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
 3. Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie uprawnionej z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem:
 • w wieku do ukończenia 8 lat,
 • legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
 • legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej o: