Podziękowania dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego. Wzruszające, rymowane, najlepsze podziękowania

Podziękowanie dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego to obowiązkowa część uroczystości. Jak będą wyglądały w tym roku?

Podziękowania dla nauczycieli: najlepsze teksty podziękowań

Każde zakończenie roku szkolnego jest chwilą radosną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Przyszedł wreszcie czas zasłużonego wypoczynku po 10 miesiącach wytężonej pracy, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Nim jednak uczniowie ruszą na wymarzone wakacje ostatni raz w tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek i złożone zostaną wzajemne podziękowania za współpracę i trud włożony w edukację i wychowanie. Nauczyciele są ważnym ogniwem procesu edukacyjnego dzieci. Dlatego w tym dniu nie może zabraknąć szczególnych wyrazów wdzięczności za ich codzienną pracę. Poniżej znajdziesz podziękowania dla nauczycieli, które idealnie nadają się do wygłoszenia lub umieszczenia w okolicznościowej karcie.

Pani ..., dziękujemy za to, że była Pani naszym przewodnikiem. Pomagała odkrywać nasze mocne strony, cieszyła się z naszych sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierała. I za ten uśmiech, dzięki któremu ciepło robiło się w naszych sercach.
Dziękujemy za ten rok szkolny, za radość z naszych sukcesów, wsparcie w trudnych chwilach i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy.
Dziękujemy za te lata wspólnie spędzone, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość. Dziękujemy za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły. Dziękujemy za codzienny przykład, jak być mądrym i dobrym człowiekiem.
Słowo miłość - za Ich troski, Słowo wdzięczność - za Ich trud. Dar to skromny, dar uczniowski, Wyśpiewany z serc jak z nut. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.

Wzruszające podziękowania dla wychowawcy

Szczególną relację tworzą uczniowie z wychowawcą klasy. To on jest jej przewodnikiem, pomaga w sytuacjach trudnych, ale też wspiera i dopinguje do działania. Dlatego w dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie i rodzice w szczególne wyrazy wdzięczności kierują właśnie w stronę wychowawców, którzy oprócz przekazywania wiedzy przedmiotowej pełnią szczególną rolę w kształtowaniu postaw i światopoglądu dzieci i młodzieży. 

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w Naszą edukację, samych radości i sukcesów życzy klasa.
Tym prezentem, jak i tymi słowami chcemy przekazać najserdeczniejsze podziękowania za wielką cierpliwość, niesłychaną wyrozumiałość i ogromny trud włożony w kształtowanie naszego światopoglądu.
Jest dla nas Pani prawdziwym wzorem tego jaki powinien być Nauczyciel – życzliwość, dobroć, mądrość i cierpliwość. Jesteśmy wdzięczni za trud włożony w naszą naukę. Życzymy sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Uczniowie z klasy…
Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za serce. Tymi słowami pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia kochanej Pani wychowawczyni, za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w nasze wychowanie.

Podziękowania dla dyrekcji i pozostałych pracowników szkoły

Podczas zakończenia roku szkolnego nie powinno pomijać się także innych osób, które dbają aby atmosfera oraz warunki do nauki w danej szkole były jak najlepsze. Podziękowaniami i życzeniami należy objąć także dyrekcję, która zabiega o codzienne sprawne działanie szkoły, ale także pracowników niepedagogicznych, którzy każdego dnia dbają o porządek i ład w szkole, o zapewnienie ciepłych obiadów i obsługę administracyjną placówki. Im także w tym dniu życzmy udanych wakacji, aby we wrześniu wrócili pełni energii do pracy w nowym roku szkolnym. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.