Podziękowania dla rodziców na koniec roku szkolnego od dyrekcji, wychowawców i uczniów

Podziękowania dla rodziców na zakończenie roku szkolnego to w pewnym sensie tradycja. W tym roku jednak zasłużyli sobie na szczególne wyrazy wdzięczności.

Podziękowania dla rodziców od wychowawcy klasy

Dzień zakończenia roku szkolnego to szczególny moment w życiu uczniów, rodziców i nauczycieli. Dobiega końca kolejny rok nauki, większość uczniów cieszy się z dobrych ocen i z nadzieją na lepsze wyniki oczekuje kolejnego roku nauki. W perspektywie znajdują się dwa miesiące beztroskiego wypoczynku od obowiązków szkolnych i nauki. W tym roku zakończenie roku szkolnego przebiega w nieco innej atmosferze. Maturzyści, którzy już kilka tygodni temu przeżywali je kończyli swoją edukację na poziomie szkoły średniej ze smutkiem - nie mogąc spotkać się ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Nie wiedzieli też kiedy przystąpią do egzaminu dojrzałości. Teraz uczniowie pozostałych szczebli czekają na zakończenie roku wiedząc również, że nie spotkają się tak jak miało to miejsce dotąd. Istnieje jednak szansa, że we wrześniu znów zasiądą w swoich szkolnych ławkach. 

Specyficzna sytuacja nie zmienia jednak pewnych zwyczajów związanych z zakończeniem roku szkolnego. Jak zawsze będzie to dzień wzajemnych podziękowań i gratulacji. Zapewne pojawią się szczególne podziękowania dla rodziców od wychowawców klas. W tym roku rodzice odegrali szczególnie ważną rolę w procesie edukacji dzieci, zwłaszcza od momentu wprowadzenia nauczania zdalnego. Dlatego też wielu wychowawców zdecyduje się na wystawienie symbolicznych świadectw za nauczanie zdalne dla rodziców, by w ten sposób podkreślić, że ich trud został doceniony. 

Podziękowania dla rodziców od dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego

Stałym elementem zbliżającego się wielkimi krokami zakończenia roku szkolnego są też podziękowania dla rodziców od dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego. Jest ono wyrazem szacunku i wdzięczności za wkład jaki wnoszą rodzice w funkcjonowanie szkoły. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że poświęcają oni swój czas a także środki finansowe, aby poprawić warunki funkcjonowania placówki, w której ich dzieci spędzają znaczną część czasu w ciągu tygodnia. 

Poniżej zamieszczamy przykładowe podziękowania od dyrekcji dla rodziców:

W imieniu całego Grona pedagogicznego i niepedagogicznego, Uczniów i swoim własnym składam serdeczne podziękowania Rodzicom za owocną pracę dla szkoły w mijającym roku szkolnym oraz za wspieranie działań szkoły na rzecz jej wychowanków. Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczna działalność całej szkoły. Wyrazy wdzięczności składam także na ręce przedstawicieli rodziców wszystkich klas, którzy pracowali dla dobra całej społeczności uczniowskiej. Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy na równie owocną współpracę w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych radości i życiowego optymizmu wakacji.
Składam w imieniu Dyrekcji i Grona pedagogicznego serdeczne podziękowania Rodzicom za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz szkoły oraz za wspomaganie organizacji życia klasowego i szkolnego.
Te podziękowania pełne wdzięczności Dyrektor szkoły, Grono Pedagogiczne kieruje do Rodziców. W podziękowaniu za wielki dar serca, pomoc i zaangażowanie w życie szkoły. Dzięki ofiarności ludzi, czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobroci, skromnych, pomagających nam bez wielkiego rozgłosu, pięknieje nie tylko nasze otoczenie ale i życie. 

Podziękowania dla rodziców od uczniów

Również uczniowie przyłączają się w dniu zakończenia roku do podziękowań dla swoich rodziców. To dzięki nim mogą bez przeszkód kontynuować swoją edukację. Dlatego w tym dniu nie może zabraknąć także głosu uczniów, którzy swoją wdzięczność mogą wyrazić poprzez okolicznościowe życzenia:

W tym szczególnym dniu chcemy podziękować Wam drodzy Rodzice za wasz trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie. Wasza troska i miłość pozwalają nam rozwinąć skrzydła i każdego dnia stawać się coraz doskonalszymi ludźmi. Dziś dziękujemy Wam za to i prosimy byście zawsze czuwali nad nami.
Więcej o: