1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Arkusze CKE. Język rosyjski poziom podstawowy. Publikujemy zadania

Matura 2020 dobiega końca. W przedostatni dzień maturzyści mierzą się z egzaminem z języka rosyjskiego. Za nimi matura 2020 język rosyjski poziom podstawowy. Co było na maturze? Sprawdzamy i publikujemy arkusze maturalne język rosyjski poziom podstawowy.

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała o 14.00 arkusze maturalne język rosyjski poziom podstawowy. Możesz zapoznać się z nimi w naszej galerii:

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy. Jak wyglądał egzamin?

Z powodu pandemii COVID-19 podczas matur 2020 odbywały się wyłącznie egzaminy pisemne. Matury 2020 ustne stanowiły wyjątki. Podchodziły do nich wyłącznie osoby, które potrzebują wyniki z ustnej matury 2020 do rekrutacji na studia.

Część pisemna na maturze 2020 z języka rosyjskiego trwała 120 minut. W skład arkuszu maturalnego język rosyjski poziom podstawowy wchodzą:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • wypowiedź pisemna.

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy

Część sprawdzająca rozumienie ze słuchu polega na zaznaczeniu odpowiedzi do pytań po wysłuchaniu nagrania. Natomiast w rozumieniu tekstu czytanego maturzyści muszą przeczytać teksty i wykazać zrozumienie danego materiału literackiego. Odpowiadają na pytania zamknięte, typu prawda/fałsz, a także wielokrotnego wyboru.

Zobacz wideo Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Ostatnia część to wypowiedź pisemna, w której abiturienci mają do napisania dwa teksty użytkowe. Jeden jest krótki – może to być wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta. A drugi znacznie dłuższy – przykładowo może to być list prywatny, prosty list formalny. W przypadku dłuższej formy uczniowie muszą zmieścić się w limicie słów – od 120 do 150 słów.

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy – wyniki

Wynik matur 2020 poznamy 11 sierpnia. Dziś, 26 czerwca, maturzyści zdają jeszcze maturę z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusze maturalne język rosyjski poziom rozszerzony będą dostępne o 19.00.