Arkusze CKE. Język rosyjski poziom podstawowy. Publikujemy zadania

Matura 2020 dobiega końca. W przedostatni dzień maturzyści mierzą się z egzaminem z języka rosyjskiego. Za nimi matura 2020 język rosyjski poziom podstawowy. Co było na maturze? Sprawdzamy i publikujemy arkusze maturalne język rosyjski poziom podstawowy.

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała o 14.00 arkusze maturalne język rosyjski poziom podstawowy. Możesz zapoznać się z nimi w naszej galerii:

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy. Jak wyglądał egzamin?

Z powodu pandemii COVID-19 podczas matur 2020 odbywały się wyłącznie egzaminy pisemne. Matury 2020 ustne stanowiły wyjątki. Podchodziły do nich wyłącznie osoby, które potrzebują wyniki z ustnej matury 2020 do rekrutacji na studia.

Część pisemna na maturze 2020 z języka rosyjskiego trwała 120 minut. W skład arkuszu maturalnego język rosyjski poziom podstawowy wchodzą:

  • rozumienie ze słuchu,
  • rozumienie tekstu czytanego,
  • wypowiedź pisemna.

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy

Część sprawdzająca rozumienie ze słuchu polega na zaznaczeniu odpowiedzi do pytań po wysłuchaniu nagrania. Natomiast w rozumieniu tekstu czytanego maturzyści muszą przeczytać teksty i wykazać zrozumienie danego materiału literackiego. Odpowiadają na pytania zamknięte, typu prawda/fałsz, a także wielokrotnego wyboru.

Zobacz wideo Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Ostatnia część to wypowiedź pisemna, w której abiturienci mają do napisania dwa teksty użytkowe. Jeden jest krótki – może to być wiadomość, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta. A drugi znacznie dłuższy – przykładowo może to być list prywatny, prosty list formalny. W przypadku dłuższej formy uczniowie muszą zmieścić się w limicie słów – od 120 do 150 słów.

Arkusze maturalne. Język rosyjski. Poziom podstawowy – wyniki

Wynik matur 2020 poznamy 11 sierpnia. Dziś, 26 czerwca, maturzyści zdają jeszcze maturę z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusze maturalne język rosyjski poziom rozszerzony będą dostępne o 19.00.

Więcej o: