Matura 2020. Uczniowie podchodzą dziś do matury z języka hiszpańskiego

W czwartek 25 czerwca absolwenci szkół średnich zdają maturę 2020 z języka hiszpańskiego. O 9.00 odbędzie się matura 2020 z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, a o godzinie 14.00 matura 2020 z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2020. Język hiszpański poziom podstawowy zdaje mniej niż 1 proc. abiturientów

Absolwenci szkół średnich – liceów ogólnokształcących oraz techników – mają, zgodnie z nowymi zasadami matur obowiązującymi od roku szkolnego 2014/2015 obowiązek zdać egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Wybór może paść na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Konieczność zdania części pisemnej obowiązuje podczas matury 2020. Ale w związku z pandemią COVID-19 uczniowie nie muszą podchodzić do części ustnej. Wyjątkiem są osoby, którym wynik ustnej matury 2020 jest potrzebny do rekrutacji na studia.

Najchętniej wybieranym językiem podczas matury 2020 – a także wszystkich poprzednich – jest język angielski. Zdaje go blisko 92 proc. abiturientów. Drugim najchętniej wybieranym językiem jest niemiecki, a trzecim rosyjski. Pozostałe języki – w tym maturę 2020 z języka hiszpańskiego – zdaje mniej niż jeden procent abiturientów.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii

Matura 2020. Język hiszpański – poziom podstawowy i rozszerzony

Matura 2020 z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się 25 czerwca o godzinie 9.00. Tego samego dnia, o godzinie 14.00, odbędzie się matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym 150. Podczas matury 2020 z języka hiszpańskiego są sprawdzane następujące umiejętności:

  • rozumienie ze słuchu,
  • rozumienie tekstu pisanego,
  • znajomość środków językowych,
  • wypowiedź pisemna.

Arkusze matury 2020 poznamy 11 sierpnia. Wtedy też rozpocznie się rekrutacja na uczelnie wyższe. Natomiast już dziś, 25 czerwca, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze maturalne z języka hiszpańskiego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.