1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matura 2020. Uczniowie podchodzą dziś do matury z języka hiszpańskiego

W czwartek 25 czerwca absolwenci szkół średnich zdają maturę 2020 z języka hiszpańskiego. O 9.00 odbędzie się matura 2020 z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, a o godzinie 14.00 matura 2020 z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2020. Język hiszpański poziom podstawowy zdaje mniej niż 1 proc. abiturientów

Absolwenci szkół średnich – liceów ogólnokształcących oraz techników – mają, zgodnie z nowymi zasadami matur obowiązującymi od roku szkolnego 2014/2015 obowiązek zdać egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Wybór może paść na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Konieczność zdania części pisemnej obowiązuje podczas matury 2020. Ale w związku z pandemią COVID-19 uczniowie nie muszą podchodzić do części ustnej. Wyjątkiem są osoby, którym wynik ustnej matury 2020 jest potrzebny do rekrutacji na studia.

Najchętniej wybieranym językiem podczas matury 2020 – a także wszystkich poprzednich – jest język angielski. Zdaje go blisko 92 proc. abiturientów. Drugim najchętniej wybieranym językiem jest niemiecki, a trzecim rosyjski. Pozostałe języki – w tym maturę 2020 z języka hiszpańskiego – zdaje mniej niż jeden procent abiturientów.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii

Matura 2020. Język hiszpański – poziom podstawowy i rozszerzony

Matura 2020 z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się 25 czerwca o godzinie 9.00. Tego samego dnia, o godzinie 14.00, odbędzie się matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut, na poziomie rozszerzonym 150. Podczas matury 2020 z języka hiszpańskiego są sprawdzane następujące umiejętności:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu pisanego,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna.

Arkusze matury 2020 poznamy 11 sierpnia. Wtedy też rozpocznie się rekrutacja na uczelnie wyższe. Natomiast już dziś, 25 czerwca, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze maturalne z języka hiszpańskiego.