300 plus. Do kiedy można złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie "Dobry Start"?

300 zł to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Takie wsparcie w 2020 roku może trafić nawet do 4,6 mln dzieci w wieku szkolnym. A to oznacza, że świadczenie będzie kosztowało budżet państwa około 1,4 mld zł rocznie. Jak złożyć wniosek o 300 plus?

300 plus 2020

Program "Dobry Start" będzie realizowany także w 2020 roku. Już na początku roku szkolnego uczniowie mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie 300 złotych. Czy 300 plus należy się każdemu dziecku? Na stronie  internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały umieszczone szczegółowe wytyczne przyznawania świadczenia "Dobry Start", nazywanego najczęściej "300 plus":

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Co ważne, świadczenie 300 plus jest przyznawane bez względu na kryterium dochodowe rodziców.

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Wniosek 300 plus 2020

Wniosek 300 plus 2020 online może złożyć rodzic dziecka, prawny lub faktyczny opiekun. W przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski 300 plus 2020 są przyjmowane przez te same placówki, które realizują wypłaty programu 500 plus.

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Wniosek 300+: od kiedy i gdzie można składać

Wnioski 300 plus można złożyć od 1 lipca przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Dopiero od 1 sierpnia wnioski 300 plus 2020 można będzie składać osobiście, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski 300 plus online złożone w lipcu i sierpniu będą realizowane do 30 września. Późniejsze będą wypłacane w kolejnych miesiącach.

Co ważne, wnioski 300 plus 2020 - zarówno online, jak i papierowe - należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Świadczenie w ramach programu "Dobry start" wypłacane jest raz w roku.

Więcej o: