1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

300 plus. Do kiedy można złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie "Dobry Start"?

300 zł to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Takie wsparcie w 2020 roku może trafić nawet do 4,6 mln dzieci w wieku szkolnym. A to oznacza, że świadczenie będzie kosztowało budżet państwa około 1,4 mld zł rocznie. Jak złożyć wniosek o 300 plus?

300 plus 2020

Program "Dobry Start" będzie realizowany także w 2020 roku. Już na początku roku szkolnego uczniowie mogą uzyskać dofinansowanie w kwocie 300 złotych. Czy 300 plus należy się każdemu dziecku? Na stronie  internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały umieszczone szczegółowe wytyczne przyznawania świadczenia "Dobry Start", nazywanego najczęściej "300 plus":

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Co ważne, świadczenie 300 plus jest przyznawane bez względu na kryterium dochodowe rodziców.

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Wniosek 300 plus 2020

Wniosek 300 plus 2020 online może złożyć rodzic dziecka, prawny lub faktyczny opiekun. W przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski 300 plus 2020 są przyjmowane przez te same placówki, które realizują wypłaty programu 500 plus.

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Wniosek 300+: od kiedy i gdzie można składać

Wnioski 300 plus można złożyć od 1 lipca przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Dopiero od 1 sierpnia wnioski 300 plus 2020 można będzie składać osobiście, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski 300 plus online złożone w lipcu i sierpniu będą realizowane do 30 września. Późniejsze będą wypłacane w kolejnych miesiącach.

Co ważne, wnioski 300 plus 2020 - zarówno online, jak i papierowe - należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Świadczenie w ramach programu "Dobry start" wypłacane jest raz w roku.