Arkusze CKE. Matura 2020 z języka łemkowskiego. Co było na maturze?

Arkusze maturalne z języka łemkowskiego zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną o godzinie 14.00. Sprawdzamy, co było na maturze i publikujemy arkusze maturalne z języka łemkowskiego matura 2020.

Arkusze maturalne język łemkowski – jak wyglądał egzamin?

Język łemkowski należy do najmniej popularnych przedmiotów dodatkowych wybieranych przez maturzystów. W ubiegłych latach zdawały go: jedna osoba w 2018 roku, dwie osoby w 2019 roku.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Matura 2020. Maturzyści zdają język włoski i łemkowski

Język łemkowski maturzyści mogą zdawać tylko jako przedmiot dodatkowy. Jest on egzaminem z języka mniejszości etnicznej. Przebiega w dwóch formach – egzaminu pisemnego i ustnego. Oczywiście w związku z pandemią COVID-19 egzamin ustny się nie odbędzie. 22 czerwca 2020 roku maturzyści mogli przystąpić tylko do części pisemnej.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii

CKE o godzinie 14.00 opublikowała arkusze maturalne język łemkowski. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak wyglądała matura 2020 z języka łemkowskiego:

Arkusze maturalne język łemkowski – co było na maturze?

Gdy uczniowie otworzyli arkusze maturalne język łemkowski, zobaczyli, że czekają na nich dwa tematy wypracować do wyboru. Jeden z nich wymagał napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich.

Wypowiedź argumentacyjna składa się z polecenia i tekstu dotyczącego historii lub/i teorii literatury, języka, kultury. Wypracowanie powinno zawierać minimum 300 słów. To zadanie sprawdza, czy maturzysta potrafi wykorzystywać wypowiedzi takie jak na przykład artykuł czy esej. Do dyspozycji zdającego są nie tylko teksty dołączone. Może, a nawet powinien odwołać się do kontekstu kulturowego.

Natomiast interpretacja porównawcza utworów literackich wymaga zapoznania się z dwoma tekstami literackimi lub ich fragmentami. Maturzyści muszą zaproponować odczytanie utworów i porównać je między sobą. Zdający powinni postawić hipotezę i odpowiednią ją uargumentować.

Jakie tematy czekały na tegorocznych maturzystów? Możecie sprawdzić poniżej:

Więcej o: