Matura 2020. Rozpoczyna się matura z geografii. Maturzyści zdają poziom rozszerzony

Ósmy dzień matury 2020 rozpoczyna egzamin z geografii. Zgodnie z wytycznymi nowej matury maturzyści zdają maturę 2020 z geografii poziom rozszerzony. Przed przystąpieniem do matury 2020 geografia poziom rozszerzony nie ma obowiązku zdania matury 2020 geografia poziom podstawowy. Co więc czeka maturzystów podczas tego egzaminu?

Matura 2020 geografia – podstawowe informacje

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z geografii, więc także matura 2020 z geografii,  może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Matura 2020 geografia poziom rozszerzony ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do matury 2020 geografia poziom rozszerzony może przystąpić każdy absolwent szkoły średniej. Podczas egzaminu dozwolone jest korzystanie z linijki, lupy i kalkulatora. Każdego roku arkusz egzaminacyjny z geografii zawiera około 50 zadań. Tak jak w przypadku innych matur 2020 przy numerze każdego zadania jest podana maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawną odpowiedź. Zazwyczaj jest to dwa lub trzy punkty. Nie są przyznawane połówki punktów.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii

Matura 2020 z geografii – co sprawdza egzamin?

Matura 2020 geografia poziom rozszerzony jest ułożona tak, aby sprawdzić wiedzę maturzystów z różnych dziedzin przedmiotu. Przede wszystkim zadania na maturze 2020 z geografii:

  • są bardzo różnorodne
  • wymagają znajomości zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych
  • mają różny poziom trudności
  • mogą mieć różną formę – występują zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej
  • sprawdzają umiejętności uzupełniania schematów i wykonywania obliczeń
  • sprawdzają umiejętności analizowania, rozumowania, argumentowania, wnioskowania
  • sprawdzają stan wiedzy na temat aktualnych wydarzeń
  • wymagają umiejętności nawiązania do innych dziedzin nauki, na przykład do chemii, biologii i fizyki
  • sprawdzają umiejętność czytania map, fragmentów artykułów, wykresów, schematów

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Arkusze CKE. Matura z chemii poziom rozszerzony. Co było na maturze?

Matura 2020 z geografii poziom rozszerzony – wyniki

Wyniki matury 2020 poznamy 11 sierpnia. CKE prześle je do szkół. Natomiast już dziś, 17 czerwca, o godzinie 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze maturalne z geografii.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.