Egzamin ósmoklasisty 2020. Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty 2020. Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Każda z trzech przewidzianych części egzaminu, który zdawają uczniowie, zaplanowana została na inny przedział czasu. Oczywiście najdłużej przyjdzie im zmagać się z językiem polskim.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Kiedy odbędzie się ,,mała matura''?

Egzamin ósmoklasisty 2020 odbywa się w cieniu restrykcji, które pojawiły się w związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju. Jego terminarz bardzo długo ulegał zmianom i wydawało się, że trudno w nim o ostateczną pewność. Próba, jakiej mieli zostać poddani uczniowie, przewidziana była  na drugą połowę kwietnia. Zamknięcie szkół i liczne zakazy w kwestii zgromadzeń pokrzyżowały te plany. Stopniowe przywracanie do normalnego funkcjonowania kolejnych instytucji ominęło wprawdzie szkoły podstawowe, ale uznano, że sytuacja pozwala na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. Sprawa w jego przypadku jest łatwiejsza w porównaniu do matury, bo odbywa się jedynie w ciągu trzech dni i nie posiada części ustnej. Ostatecznie wybrano termin pomiędzy 16 a 18 czerwca. Poszczególne części egzaminu odbywać będą się:

  • 16 czerwca od godziny 9.00 - język polski
  • 17 czerwca od godziny 9.00 - matematyka
  • 18 czerwca od godziny 9.00 - język obcy nowożytny

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty w przypadku ojczystego języka? Uczniowie będą zdawać język polski przez 120 minut. Będzie to najdłużej trwająca część pierwszego wielkiego sprawdzianu w życiu młodych ludzi. Dlaczego aż tak długo? W arkuszu znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak też i otwarte. Uczeń będzie musiał zinterpretować dwa teksty poprzez odpowiedzi na przygotowane do nich pytania. Dodatkowo będzie musiał napisać wypracowanie, które nie może być krótsze od dwustu słów. Może wybrać temat o charakterze twórczym lub argumentacyjnym. Oczywiście nieodzowna będzie znajomość listy lektur, która obejmuje pozycje w rodzaju ''Pana Tadeusza'', ''Małego Księcia'' lub ''Balladyny''.  

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki? Na zmagania z tą przydatną i zasłużoną  dziedziną uczniowie otrzymali 100 minut, czyli o 10 więcej od języka angielskiego, ale aż o 20 mniej od polskiego. Czy to wystarczająca ilość czasu? Odpowiedzi będą różne. Wiadomo, że nierzadko przy testach należy sporządzać choćby rysunki geometryczne, które zajmują nieco więcej czasu. Dodatkowo wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki są zdecydowanie najgorsze - średnia punktacja to zaledwie 45% punktów. Czy więcej czasu mogłoby poprawić te rezultaty? Trudno o jednoznaczną ocenę.   

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego? Uczniowie będą mieli na jego napisanie równo 90 minut. Należy przypomnieć, że najczęściej wybieraną z dostępnych opcji jest zdawanie przez ucznia testu z języka angielskiego. W poprzednim roku tą drogą poszło 358 tysięcy osób. Znacznie mniej, bo 17 tysięcy ósmoklasistów, wybrało język niemiecki, 1,6 tysiąca zaś rosyjski. Francuski, hiszpański lub włoski cieszyły się w porównaniu z nimi znikomym zainteresowaniem. Jedną z bardziej czasochłonnych części składowych jest w przypadku języka angielskiego niewielka forma pisemna, którą należy własnoręcznie sporządzić. W poprzednich latach do napisania była wiadomość e-mail. 

Więcej o: