1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Egzamin ósmoklasisty 2020. Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty 2020. Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Każda z trzech przewidzianych części egzaminu, który zdawają uczniowie, zaplanowana została na inny przedział czasu. Oczywiście najdłużej przyjdzie im zmagać się z językiem polskim.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Kiedy odbędzie się ,,mała matura''?

Egzamin ósmoklasisty 2020 odbywa się w cieniu restrykcji, które pojawiły się w związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju. Jego terminarz bardzo długo ulegał zmianom i wydawało się, że trudno w nim o ostateczną pewność. Próba, jakiej mieli zostać poddani uczniowie, przewidziana była  na drugą połowę kwietnia. Zamknięcie szkół i liczne zakazy w kwestii zgromadzeń pokrzyżowały te plany. Stopniowe przywracanie do normalnego funkcjonowania kolejnych instytucji ominęło wprawdzie szkoły podstawowe, ale uznano, że sytuacja pozwala na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. Sprawa w jego przypadku jest łatwiejsza w porównaniu do matury, bo odbywa się jedynie w ciągu trzech dni i nie posiada części ustnej. Ostatecznie wybrano termin pomiędzy 16 a 18 czerwca. Poszczególne części egzaminu odbywać będą się:

 • 16 czerwca od godziny 9.00 - język polski
 • 17 czerwca od godziny 9.00 - matematyka
 • 18 czerwca od godziny 9.00 - język obcy nowożytny

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty w przypadku ojczystego języka? Uczniowie będą zdawać język polski przez 120 minut. Będzie to najdłużej trwająca część pierwszego wielkiego sprawdzianu w życiu młodych ludzi. Dlaczego aż tak długo? W arkuszu znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak też i otwarte. Uczeń będzie musiał zinterpretować dwa teksty poprzez odpowiedzi na przygotowane do nich pytania. Dodatkowo będzie musiał napisać wypracowanie, które nie może być krótsze od dwustu słów. Może wybrać temat o charakterze twórczym lub argumentacyjnym. Oczywiście nieodzowna będzie znajomość listy lektur, która obejmuje pozycje w rodzaju ''Pana Tadeusza'', ''Małego Księcia'' lub ''Balladyny''.  

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki? Na zmagania z tą przydatną i zasłużoną  dziedziną uczniowie otrzymali 100 minut, czyli o 10 więcej od języka angielskiego, ale aż o 20 mniej od polskiego. Czy to wystarczająca ilość czasu? Odpowiedzi będą różne. Wiadomo, że nierzadko przy testach należy sporządzać choćby rysunki geometryczne, które zajmują nieco więcej czasu. Dodatkowo wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki są zdecydowanie najgorsze - średnia punktacja to zaledwie 45% punktów. Czy więcej czasu mogłoby poprawić te rezultaty? Trudno o jednoznaczną ocenę.   

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego? Uczniowie będą mieli na jego napisanie równo 90 minut. Należy przypomnieć, że najczęściej wybieraną z dostępnych opcji jest zdawanie przez ucznia testu z języka angielskiego. W poprzednim roku tą drogą poszło 358 tysięcy osób. Znacznie mniej, bo 17 tysięcy ósmoklasistów, wybrało język niemiecki, 1,6 tysiąca zaś rosyjski. Francuski, hiszpański lub włoski cieszyły się w porównaniu z nimi znikomym zainteresowaniem. Jedną z bardziej czasochłonnych części składowych jest w przypadku języka angielskiego niewielka forma pisemna, którą należy własnoręcznie sporządzić. W poprzednich latach do napisania była wiadomość e-mail.