1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Egzamin ósmoklasisty 2020: harmonogram. Terminy wszystkich egzaminów

Egzamin ósmoklasisty 2020 z całą pewnością będzie na długo zapamiętany. Wszystko z powodu okoliczności, które sprawiły znaczne przesunięcia w harmonogramie. Kiedy ostatecznie uczniowie zdadzą testy?

Egzamin ósmoklasisty - przełożone terminy

Egzamin ósmoklasisty 2020 nie mógł się odbyć w naznaczonym okresie. Pierwotnie wyznaczono termin jego przeprowadzenia na 21-23 kwietnia. Rzeczywistość znacznie wcześniej skorygowała te plany: już 12 marca placówki edukacyjne w Polsce zostały zamknięte z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. 25 marca wprowadzono obowiązek nauczania zdalnego, które jednak nie spełnia wymogów koniecznych w trakcie przeprowadzenia egzaminów. Zdecydowano jednak, że rok szkolny nie zostanie wydłużony, rekrutacje do szkół ponadpodstawowych zaś przesunięte. Dlaczego testy ósmoklasistów są takie ważne? Oto dwa kluczowe powody:

 • przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej
 • punktacja z egzaminu ósmoklasisty jest brana pod uwagę przy rekrutacji do szkoły średniej

Nic więc dziwnego w tym, że przełożenie terminu i wątpliwości, co do formy odbycia się egzaminu zajmowały uwagę nie tylko uczniów, ale też ich rodziców.

Zobacz też: CKE. Kiedy odbędzie się matura i egzamin ósmoklasisty 2020? Terminy

Egzamin ósmoklasisty 2020: terminy 

Jak przedstawiają się nowe terminy egzaminów ósmoklasisty 2020? Obowiązujący harmonogram został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej potraktowany jako nadrzędny wobec całego procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Według ostatecznych decyzji egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony pomiędzy 16 a 18 czerwca 2020 r. Oto szczegółowe ustalenia:

 • 16 czerwca od godziny 9.00 - język polski
 • 17 czerwca od godz. 9.00 - matematyka
 • 18 czerwca od godz. 9.00 - język obcy nowożytny

Jednocześnie przewidziano termin dodatkowy:

 • 7 lipca od godz. 9.00 - język polski
 • 8 lipca od godz. 9.00 - matematyka
 • 9 lipca od godz. 9.00 - język obcy nowożytny 

Egzamin ósmoklasisty 2020: arkusze i odpowiedzi

Arkusze i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2020, będą dostępne każdego dnia po zakończeniu zmagań przez uczniów. Co ciekawe, tegoroczne arkusze zostały wydrukowane już w marcu w związku z czym będzie na nich widniała data kwietniowa, nie zaś czerwcowa.

Co czeka uczniów w trakcie egzaminu?

Podczas egzaminu ósmoklasisty 2020, uczniowie będą musieli poradzić sobie z trzema arkuszami - przygotowanymi odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W każdym przypadku uczeń będzie miał do dyspozycji różną ilość czasu:

 • język polski - 120 minut
 • matematyka - 100 minut
 • język obcy nowożytny - 90 minut  

W tym roku egzamin odbędzie się w 12 tysiącach szkół. Zostało do niego zgłoszonych prawie 348 tysięcy uczniów. Ogłoszenie wyników ma się odbyć do dnia 31 lipca 2020. W poprzednich latach statystycznie najlepszym wynikiem zakończył się egzamin z języka polskiego, nieco gorszym z języka obcego nowożytnego, najsłabiej wypadła matematyka. Wyniki prezentowały się następująco:

 • język polski - średnio 63 proc. punktów
 • język obcy nowożytny - średnio 59 proc. punktów
 • matematyka - 45 proc.

Warto zaznaczyć, że trwają prace nad zmianami w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. Niebawem zdający go będą musieli wybrać jeden dodatkowy egzamin z:

 • biologii,
 • chemii,
 • geografii,
 • historii,
 • fizyki.

Egzamin ósmoklasisty a rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Egzamin ósmoklasisty, który uległ przesunięciu, wpłynął na zmiany w harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Cała procedura zakończy się później. Oto najważniejsze daty:

 • od 15 czerwca do 10 lipca: składanie wniosków i świadectw ukończenia szkoły podstawowej
 • od 31 lipca do 4 sierpnia: czas na załączenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty; możliwość dokonywania zmian odnośnie wyboru szkoły
 • 15-22 czerwca: możliwość składania wniosków do szkół dwujęzycznych

12 sierpnia zostaną ogłoszone listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Uczniowie będą pomiędzy 13 a 18 sierpnia potwierdzać swój wybór poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu.  

Zobacz też: Egzamin ósmoklasisty 2020 - harmonogram. Czy egzamin ósmoklasisty w tym roku się odbędzie?