Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. Zakładają między innymi zwiększenie liczebności grupy

GIS opublikował nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz dla żłobków. Jakie nowe wytyczne dla przedszkoli musimy znać, zanim wyślemy dziecko do placówki?

6 maja, na nowo otwarte zostały żłobki i przedszkola. Na celu miało to również powrót do pewnej normalności podczas pandemii. Już wtedy GIS przedstawiło oficjalne wytyczne przeciwepidemiczne. Na długiej liście znalazły się między innymi zasady takie jak zachowanie dystansu między dziećmi i stosowanie się do zaleceń higienicznych m.in. dezynfekowanie zabawek, krzeseł i stołów.

To był rekordowy weekend (6-7 czerwca), jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem w Polsce. W sobotę i w niedzielę potwierdzono ponad 1100 nowych zakażeń. Pomimo ciągłego wzrostu zachorowań GIS 4 czerwca opublikował nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Zalecenia pozwalają między innymi na zwiększenie liczby osób w placówce.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowe

Zgodnie z zaleceniami GIS w przedszkolach jedna grupa dzieci (do 16 osób) powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż trzy m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. Większość wcześniejszych wytycznych nie uległa zmianie.

  • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
  • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  • Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
  • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. półtora m
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
  • Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w przedszkolach

W wytycznych zaznaczono, że przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki. Należy również dopilnować, aby rodzice dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. GIS zaleca wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. W placówkach należy również zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Więcej wytycznych przeciwpandemicznych dla przedszkoli na: gis.gov.pl

Zobacz wideo Co musisz wiedzieć o koronawirusie? [Wideo Głównego Inspektoratu Sanitarnego]
Więcej o: