1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Arkusze CKE język polski poziom podstawowy. Znamy tematy wypracowania - "Wesele" i wiersz Kamieńskiej

Arkusze z języka polskiego matura 2020 poziom podstawowy trafiły do rąk tegorocznych maturzystów 8 czerwca o 9.00. O 14.00 arkusze język polski matura 2020 poziom podstawowy zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jakie tematy wypracowania czekały na absolwentów szkół średnich?

Matura - polski - arkusze 

Egzamin z języka polskiego maturzyści zaczęli pisać w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 9. Poziom rozszerzony matury 2020 z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 14.00. Także o 14.00 CKE opublikowała arkusze z języka polskiego matura 2020 poziom podstawowy. "Matura polski temat" to chyba jedna z najczęściej wyszukiwanych dziś informacji.

Do matury 2020 przystąpiło około 272 000 absolwentów szkół średnich roku szkolnego 2019/2020. Z jakimi tematami musieli się zmierzyć? Jaki był temat rozprawki matura 2020?

ARKUSZE Z POLSKIEGO MATURA 2020 ZNAJDZIE W NASZEJ GALERII

Arkusze z języka polskiego matura 2020 poziom podstawowy

Arkusze maturalny polski 2020 poziom podstawowy składały się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzał stopień rozumienia różnych warstw tekstu nieliterackiego, a także umiejętność przekształcania takiego teksty i ogólną świadomość językową osoby zdającej.

Natomiast w drugiej części arkusza z polskiego matura 2020 poziom podstawowy znalazły się dwa tematy wypracowania. Zdający mieli za zadanie wybrać jeden z nich i na ten temat napisać wypracowanie liczące około 250 słów.

W pierwszej części arkusza j. polski matura 2020 poziom podstawowy -  testowej – na maturzystów czekały dwa teksty i  kilka zadań. W drugiej części arkusza z polskiego matura 2020 poziom podstawowej na maturzystów czekały tematy:

Jaki wpływ na przesłanie utworu ma wprowadzenie elementów fantastyki? Odwołaj się do fragmentów "Wesela" Wyspiańskiego i wybranych dzieł kultury

lub

Anna Kamieńska, Daremne. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

ARKUSZE Z POLSKIEGO MATURA 2020 ZNAJDZIE W NASZEJ GALERII

Zobacz wideo Terminy matur 20

Dla porównania, w 2019 roku absolwenci szkół średnich podczas matury z języka polskiego na poziomie podstawowym mieli za zadanie zinterpretować utwór Anny Świrszczyńskiej "Samotność" lub napisać wypracowanie na temat: "Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury".