1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy od 25 maja nie dla wszystkich? MRPiPS uspokaja

Od 25 maja 2020 roku rodzicom dzieci do lat ośmiu, którzy dotychczas korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, niestety nie powinien on już przysługiwać. Dlaczego? Mówią o tym pzepisy tarczy antykryzysowej. Zgodnie z nim dodatkowy zasiłek do 14 czerwca 2020 roku powinien być wypłacany rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej twierdzi jednak, że nic się nie zmieni.

Zasiłek

 opiekuńczy od 25 maja – rozporządzenie ministrów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 maja 2020 roku w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 – przysługuje on rodzicom pracującym, którzy:

 • przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.
 • którzy, mimo otwarcia placówki, podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Regulacje związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym zgodnie z art. 76 ustawy weszły w życie 25 maja 2020 roku. Pojawił się w nich zapis, który budzi wątpliwości, co do tego, kto dostanie zasiłek opiekuńczy i czy dostaną go rodzice dzieci do lat 8.

Artykuł 46 ustawy Tarczy Antykryzysowej 3.0 brzmi następująco:

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Interpretacja może być tylko jedna: dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja trafi tylko do rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Zasiłek opiekuńczy od 25 maja ZUS wypłaci wszystkim

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej twierdzi jednak, że ZUS zasiłek opiekuńczy wypłaci według dotychczasowych zasad.

Wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale chciałabym państwa bardzo uspokoić - tak, jak zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy mają dzieci do lat 8, dalej będzie realizowany. Tak zabezpieczyliśmy przepisy prawa, żeby państwo dalej mogli z tego świadczenia korzystać.

- podkreśliła na konferencji prasowej minister rodziny, Marlena Maląg.

Poprawione zapisy – czyli przywracające prawo do zasiłku rodzicom dzieci do lat ośmiu – znalazły się w kolejnym rządowym projekcie, czyli tak zwanej tarczy 4.0.

TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: 

Wniosek o zasiłek opiekuńczy COVID-19. Nowe przepisy obowiązują od 25 maja

Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca? Wiceminister: Trwają prace