1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłuża zasiłek opiekuńczy. Najważniejsze informacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków w związku z pandemią COVID-19 uruchomiło zasiłki opiekuńcze dla rodziców dzieci do lat ośmiu. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zasiłek opiekuńczy

Jak czytamy na stronie gov.pl,zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem do ósmego roku życia w przypadku:

 • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem
 • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem
 • pobytu małżonka ubezpieczonego, lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Wniosek o zasiłek opiekuńczy COVID-19. Nowe przepisy obowiązują od 25 maja

W przypadku chorych dzieci zasady są nieco inne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad:

 • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
 • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat
 •  innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).
Zobacz wideo Solarski: Ministerstwo chce, żeby w każdym mieście wojewódzkim był szpital dla pacjentów z koronawirusem

ZUS zasiłek opiekuńczy – dodatkowe informacje

Co ważne miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. A ZUS zasiłek opiekuńczy wypłaca tylko na 14 dni. Rząd musi każdorazowo przedłużać wypłaty zasiłków. W tej chwili zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom do 14 czerwca. Trwają jednak prace nad wydłużeniem go o kolejne tygodnie.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tu: Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca? Wiceminister: Trwają prace