Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłuża zasiłek opiekuńczy. Najważniejsze informacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków w związku z pandemią COVID-19 uruchomiło zasiłki opiekuńcze dla rodziców dzieci do lat ośmiu. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zasiłek opiekuńczy

Jak czytamy na stronie gov.pl,zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem do ósmego roku życia w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawującego opiekę nad dzieckiem
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • pobytu małżonka ubezpieczonego, lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem, w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE: Wniosek o zasiłek opiekuńczy COVID-19. Nowe przepisy obowiązują od 25 maja

W przypadku chorych dzieci zasady są nieco inne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad:

  • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
  • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat
  •  innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).
Zobacz wideo Solarski: Ministerstwo chce, żeby w każdym mieście wojewódzkim był szpital dla pacjentów z koronawirusem

ZUS zasiłek opiekuńczy – dodatkowe informacje

Co ważne miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. A ZUS zasiłek opiekuńczy wypłaca tylko na 14 dni. Rząd musi każdorazowo przedłużać wypłaty zasiłków. W tej chwili zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom do 14 czerwca. Trwają jednak prace nad wydłużeniem go o kolejne tygodnie.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tu: Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca? Wiceminister: Trwają prace

Więcej o: