1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Punkty za oceny do liceum. Do kiedy wystawianie ocen w 2020 roku?

W rekrutacji do liceum za oceny przyznawane są punkty. Ponadto uczniowie dostają punkty za egzamin ósmoklasisty oraz wyniki w dodatkowych konkursach - na przykład w olimpiadach. Jak obliczyć punkty za oceny? I do kiedy są wystawiane oceny w 2020 roku?

Do kiedy wystawianie ocen w 2020 roku?

Rekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca.  Zostało niewiele czasu na poprawę stopni i samo wystawienie ocen. To, do kiedy zostaną wystawione oceny jest zależne od dyrekcji każdej szkoły i indywidualnych ustaleń placówki:

Szczegóły ustala dyrektor szkoły. Od 25 marca jest obowiązek nauki na odległość i obowiązek oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Na koniec zajęć w szkole nauczyciel ma obowiązek wystawić ocenę z danego przedmiotu – tłumaczył MEN w rozmowie z serwisem fakt.pl.

Więcej na temat: Na jakiej podstawie nauczyciele wystawią oceny uczniom? Można nie zdać do następnej klasy? Odpowiedź MEN

Punkty za egzamin w rekrutacji do liceum

W rekrutacji do liceów 2020 można zdobyć maksymalnie 200 punktów: 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty, a 100 za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy. 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty liczą się wyniki egzaminów w procentach z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Wartość w procentach mnożymy przez 0,35 (w przypadku języka polskiego i matematyki) i przez 0,3 (analizując wynik z języka obcego).

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach

Punkty za oceny w rekrutacji do liceum

Druga część to punkty za oceny. Pod uwagę są brane oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • dwa obowiązkowe przedmioty, które zostały ustalone przez dyrekcję danej placówki

Powyższe oceny są przeliczane na punkty do liceów 2020. Przelicznik wygląda następująco:

 • celujący - 18 pkt,
 • bardzo dobry - 17 pkt,
 • dobry - 14 pkt,
 • dostateczny - 8 pkt,
 • dopuszczający - 2 pkt.

Dodatkowe punkty za oceny można dostać za wybitne osiągnięcia. Są to między innymi:

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
 2. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów.

Więcej informacji na temat zasad obliczania punktów w rekrutacji do liceum 2020 znajduje się stronie internetowej Kuratorium Oświaty.