1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Minister Edukacji Narodowej: nie zakładamy, że dzieci będą ciągle zachowywać dystans dwóch metrów od siebie

Minister Dariusz Piątkowski opowiedział o powrocie do szkoły dzieci z klas 1-3. Jak będą wyglądały zajęcia lekcyjne i jakie wytyczne musimy znać, zanim wyślemy dziecko do szkoły?

Od dzisiaj (25 maja) szkoły wznawiają zajęcia. Nie będzie normalnych lekcji. Ruszyły jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas 1-3. Ostatnio Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało:

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Klasy 1-3 powrót do szkoły

 W poniedziałek minister Piątkowski w Polskim Radiu opowiadał, jak będzie wyglądało nauczanie po poluzowaniu obostrzeń związanych z epidemią.

Obowiązek szkolny jest realizowany przez edukację na odległość i tak będzie wobec tych dzieci, które nie zostaną wysłane do szkół.

- powiedział Minister Piontkowski.

 Jak przypomniał minister, dzieci, które pójdą teraz do szkoły, będą miały tylko częściowo zajęcia dydaktyczne. Dodał, że wysłanie ich do szkół nie jest obowiązkiem. To możliwość zapewnienia opieki w sytuacji, kiedy rodzic musi wrócić do pracy. Na pytanie, jak minister wyobraża sobie zajęcia w szkołach? Odpowiedział:

Nie zakładamy, że dzieci będą ciągle zachowywać dystans dwóch metrów od siebie. Zakładamy, że będzie stała grupa uczniów i nauczycieli. I gdyby doszło do zakażenia, to będzie wąska grupa.

Minister opowiedział, że tylko nieliczne kraje, tak jak skandynawskie, decydują się na powrót do szkół w pełni. W większości państw europejskich jest jakaś forma ograniczenia, tak jak w Polsce.

"Nie zgodzę się z opinią, że nie wiadomo, jak ma wyglądać opieka i pobyt dzieci w szkołach. Wydaliśmy szczegółowe wytyczne, które uzgodnione są z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz ministrem zdrowia" - zaznaczył Piontkowski.

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach

Powrót do szkoły - wytyczne MEN

Jak zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej, to dyrektor każdej szkoły ma za zadanie zorganizowanie opieki nad uczniami klas 1-3. Prowadzone zajęcia powinny być uzależnione od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminy. Szkoły koniecznie muszą spełniać wytyczne Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego tj.:

 • na jedną osobę powinny przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe danej przestrzeni,
 • w ławce może siedzieć tylko jedna osoba,
 • odległość między ławkami powinna wynosić minimum 1,5 metra,
 • na sali nie mogą znajdować się przedmioty, które są trudne do czyszczenia i dezynfekcji,
 • podczas zajęć na boisku konieczne jest zachowanie bezpiecznego dystansu,
 • sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby również podczas zajęć,
 • nauczyciel sam organizuje przerwy dla uczniów, dostosowane do potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut,
 • uczniowie przerwy spędzają pod nadzorem nauczyciela,
 • należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę w czasie przerw lub też w czasie zajęć,
 • nie odbywają się żadne wyjścia poza szkołę,
 • rodzice i opiekunowie muszą zachować dystans społeczny do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący,
 • rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie,
 • dzieci nie powinny wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.

Więcej wytycznych GIS dla szkół od 25 maja można znaleźć na stronie gov.pl.