1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu zniknie przez zmiany w Tarczy? Ministerstwo mówi co innego

Nowa tarcza antykryzysowa weszła w życie 18 maja 2020 roku. Od razu pojawiło się wiele wątpliwości. Największe oburzenie towarzyszy art. 46, który zniósł zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu. Czy zasiłek zniknie? Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny.

Zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu zniknie? Zmiany w ustawie

W środę 13 maja Premier RP Mateusz Morawiecki zapowiadał, że zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8. roku życia zostanie przedłużony. Częściowe otwarcie żłobków, szkół i przedszkoli nie miało mieć wpływu na wypłacanie świadczeń. Zaledwie pięć dni później zaczęła jednak obowiązywać nowa tarcza antykryzysowa, w której jasno zostały przedstawione regulacje związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Zgodnie z art. 76 ustawy zmiany wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku. W znowelizowanej regulacji czytamy:

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Co to oznacza? Prawo do zasiłku mieliby wyłącznie rodzice, których dzieci są niepełnosprawne. Z ustawy zniknął zapis o rodzicach dzieci do lat ośmiu. Czy zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu zniknie?

Zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu zniknie? Ministerstwo odpowiada

Serwis next.gazeta.pl sprawdził, czy zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu zniknie u źródła. Ministerstwo Rodziny twierdzi, że zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu będzie nadal wypłacany:

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie mają możliwości zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19, oraz w przypadku, gdy, ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem
Zobacz wideo Jak polska tarcza antykryzysowa wypada na tle Europy? Komentuje prof. Javorcik