Wytyczne GIS dla szkół od 25 maja. Jak będzie wyglądał powrót do szkoły?

Wytyczne GIS dla szkół zostały przygotowane wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Jedna z głównych zasad brzmi: ten sam nauczyciel - ta sama grupa - ta sama sala. Jakie wytyczne dla szkół od 25 maja musimy znać, zanim wyślemy dziecko do szkoły?

Procedury bezpieczeństwa w szkole Covid 19 – najważniejsze wytyczne

Od 25 maja szkoły wznawiają zajęcia. Nie będzie lekcji. Ruszają jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I-III.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Procedury bezpieczeństwa w szkole w związku z pandemią Covid 19 zostały bardzo skrupulatnie przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W wytycznych GIS dla szkół od 25 maja czytamy, że najważniejszą zasadą jest przestrzeganie podziału na grupy. Każdego dnia ten sam nauczyciel spędza czas z tą samą grupą dzieci, w tym samym pomieszczeniu. Wszystko po to, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia. W zajęciach może brać udział 12 uczniów. W wyjątkowych sytuacjach grupa może liczyć maksymalnie 14 osób. Na każdego powinny przypadać przynajmniej cztery metry kwadratowe.

Wytyczne GIS dla szkół od 25 maja – jasno określone zasady

Do szkoły od 25 maja mogą wrócić tylko dzieci zdrowe. Uczniowie nie mogą mieć objawów choroby zakaźnej. Jeżeli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przybywa na kwarantannie, nie wolno dziecka przyprowadzić do placówki.

To nie wszystkie zalecenia. Procedur bezpieczeństwa w szkole w związku z pandemią Covid 19 jest bardzo dużo. Przytaczamy najważniejsze z nich:

  • W ławce może siedzieć tylko jedna osoba.
  • Odległość między ławkami powinna wynosić minimum 1,5 metra.
  • Na sali nie mogą znajdować się przedmioty, które są trudne do czyszczenia i dezynfekcji.
  • Podczas zajęć na boisku konieczne jest zachowanie bezpiecznego dystansu.
  • Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby również podczas zajęć.
  • Nauczyciel sam organizuje przerwy dla uczniów, dostosowane do potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut.
  • Uczniowie przerwy spędzają pod nadzorem nauczyciela.
  • Nie odbywają się żadne wyjścia poza szkołę (wykluczone są na przykład spacery do parku).
  • Rodzice i opiekunowie muszą zachować dystans społeczny do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący.
  • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie

Więcej wytycznych GIS dla szkół od 25 maja można znaleźć na stronie gov.pl.

Więcej o: