1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wytyczne GIS dla szkół od 25 maja. Jak będzie wyglądał powrót do szkoły?

Wytyczne GIS dla szkół zostały przygotowane wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Jedna z głównych zasad brzmi: ten sam nauczyciel - ta sama grupa - ta sama sala. Jakie wytyczne dla szkół od 25 maja musimy znać, zanim wyślemy dziecko do szkoły?

Procedury bezpieczeństwa w szkole Covid 19 – najważniejsze wytyczne

Od 25 maja szkoły wznawiają zajęcia. Nie będzie lekcji. Ruszają jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I-III.

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Procedury bezpieczeństwa w szkole w związku z pandemią Covid 19 zostały bardzo skrupulatnie przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W wytycznych GIS dla szkół od 25 maja czytamy, że najważniejszą zasadą jest przestrzeganie podziału na grupy. Każdego dnia ten sam nauczyciel spędza czas z tą samą grupą dzieci, w tym samym pomieszczeniu. Wszystko po to, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia. W zajęciach może brać udział 12 uczniów. W wyjątkowych sytuacjach grupa może liczyć maksymalnie 14 osób. Na każdego powinny przypadać przynajmniej cztery metry kwadratowe.

Wytyczne GIS dla szkół od 25 maja – jasno określone zasady

Do szkoły od 25 maja mogą wrócić tylko dzieci zdrowe. Uczniowie nie mogą mieć objawów choroby zakaźnej. Jeżeli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przybywa na kwarantannie, nie wolno dziecka przyprowadzić do placówki.

To nie wszystkie zalecenia. Procedur bezpieczeństwa w szkole w związku z pandemią Covid 19 jest bardzo dużo. Przytaczamy najważniejsze z nich:

 • W ławce może siedzieć tylko jedna osoba.
 • Odległość między ławkami powinna wynosić minimum 1,5 metra.
 • Na sali nie mogą znajdować się przedmioty, które są trudne do czyszczenia i dezynfekcji.
 • Podczas zajęć na boisku konieczne jest zachowanie bezpiecznego dystansu.
 • Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby również podczas zajęć.
 • Nauczyciel sam organizuje przerwy dla uczniów, dostosowane do potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut.
 • Uczniowie przerwy spędzają pod nadzorem nauczyciela.
 • Nie odbywają się żadne wyjścia poza szkołę (wykluczone są na przykład spacery do parku).
 • Rodzice i opiekunowie muszą zachować dystans społeczny do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie

Więcej wytycznych GIS dla szkół od 25 maja można znaleźć na stronie gov.pl.