1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Szkoła. Brakuje nauczycieli do pilnowania na egzaminach. W salach mogą pojawić się zakonnice i policjanci

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowelizację rozporządzenia odnośnie do tego, jak będą wyglądały tegoroczne egzaminy podczas pandemii koronawirusa. W skład zespołów nadzorujących będą mogli wchodzić m.in. policjanci, leśnicy i zakonnice.

Matury 2020 rozpoczną się 8 czerwca i będą trwały do 29 czerwca. Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się natomiast 16 czerwca i zakończy się 18 czerwca.

Egzamin maturalny i ósmoklasisty

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 19 maja 2020 r. W rozporządzeniu możemy przeczytać o rozwiązaniach wprowadzonych przez MEN odnośnie do harmonogramu egzaminów i sposobu ich przeprowadzania. Egzaminy nadzorować będą mogli m.in. leśnicy, policjanci, strażacy, zakonnice. Podczas tegorocznych egzaminów w składzie zespołów nadzorujących w sali egzaminacyjnej powinno być minimum dwóch nauczycieli, z czego jeden musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli do komisji dyrektor będzie mógł skorzystać z pomocy:

 • osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela,
 • przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadających kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Kto będzie nadzorował egzaminy?

Podobne rozwiązanie zastosowane było w ubiegłym roku podczas strajku nauczycieli. MEN zmieniło wtedy przepisy, żeby egzaminy mogły być nadzorowane nie tylko przez nauczycieli ze szkoły, lecz także przez wszystkie osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie np. leśnicy, policjanci, strażacy, zakonnice.

W ustawie napisane jest, że w zespole nadzorującym będą mogli się znaleźć również przedstawiciele kuratora, uczelni wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela. Właściwie, do pilnowania podczas egzaminów będzie można oddelegować praktycznie każdego. Jedynym warunkiem jest przeprowadzenie tym osobom zdalnego szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach