1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

GIS i MZ podało wytyczne dla szkół. Jak będą zorganizowane zajęcia dla dzieci z klas I-III?

GIS i MZ podały nowe wytyczne dla szkół podstawowych w związku z planowanym uruchomieniem zajęć w klasach I-III. "W grupie przebywać będzie maksymalnie 12 uczniów"- czytamy w zaleceniach.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji 13 maja poinformował, że 25 maja w klasach I-III szkół podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Jednak to rodzice będą decydowali o tym, czy posłać dziecko do szkoły. 

Organizacja zajęć w szkołach

Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia opublikowały właśnie na stronie rządowej  zalecenia dla szkół podstawowych. Dyrekcje szkół od 25 maja będą musiały zorganizować edukację wczesnoszkolną według określonych zasad. Jakich?

Zajęcia w szkołach podstawowych przeprowadzane będą z zachowaniem norm sanitarnych, aby dzieci i nauczyciele czuli się bezpiecznie. W grupie przebywać będzie mogło maksymalnie 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci, ale nie więcej niż o dwie osoby. Dyrekcje placówek za zadanie mają starać się, aby w miarę możliwości do każdej grupy przyporządkowani byli ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów będzie przebywała w stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć w takiej sali to cztery metry kwadratowe na jedną osobę. 

Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na biurku, w tornistrze lub w szafce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. Z sal przed rozpoczęciem zajęć trzeba będzie usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. W jednej ławce powinien siedzieć jeden uczeń, a pomiędzy stolikami odległość ma wynosić minimalnie półtora metra. Dodatkowo według zaleceń GIS i MZ:

 • zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, a sprzęt powinien być regularnie czyszczony,
 • na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans,
 • należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,
 • nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły,
 • jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

Jak będzie wyglądało utrzymywanie higieny w szkołach?

Według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przed wejściem do szkoły każdy uczeń będzie musiał koniecznie zdezynfekować ręce. Przed wejściem głównym szkoła za zadanie ma umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Nauczyciele muszą też dopilnować, czy ich uczniowie regularnie myją ręce. Należy również:

 • dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania,
 • zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet,
 • w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach