GIS i MZ podało wytyczne dla szkół. Jak będą zorganizowane zajęcia dla dzieci z klas I-III?

GIS i MZ podały nowe wytyczne dla szkół podstawowych w związku z planowanym uruchomieniem zajęć w klasach I-III. "W grupie przebywać będzie maksymalnie 12 uczniów"- czytamy w zaleceniach.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji 13 maja poinformował, że 25 maja w klasach I-III szkół podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Jednak to rodzice będą decydowali o tym, czy posłać dziecko do szkoły. 

Organizacja zajęć w szkołach

Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia opublikowały właśnie na stronie rządowej  zalecenia dla szkół podstawowych. Dyrekcje szkół od 25 maja będą musiały zorganizować edukację wczesnoszkolną według określonych zasad. Jakich?

Zajęcia w szkołach podstawowych przeprowadzane będą z zachowaniem norm sanitarnych, aby dzieci i nauczyciele czuli się bezpiecznie. W grupie przebywać będzie mogło maksymalnie 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci, ale nie więcej niż o dwie osoby. Dyrekcje placówek za zadanie mają starać się, aby w miarę możliwości do każdej grupy przyporządkowani byli ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów będzie przebywała w stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć w takiej sali to cztery metry kwadratowe na jedną osobę. 

Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na biurku, w tornistrze lub w szafce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. Z sal przed rozpoczęciem zajęć trzeba będzie usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. W jednej ławce powinien siedzieć jeden uczeń, a pomiędzy stolikami odległość ma wynosić minimalnie półtora metra. Dodatkowo według zaleceń GIS i MZ:

  • zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, a sprzęt powinien być regularnie czyszczony,
  • na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans,
  • należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,
  • nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły,
  • jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

Jak będzie wyglądało utrzymywanie higieny w szkołach?

Według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przed wejściem do szkoły każdy uczeń będzie musiał koniecznie zdezynfekować ręce. Przed wejściem głównym szkoła za zadanie ma umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Nauczyciele muszą też dopilnować, czy ich uczniowie regularnie myją ręce. Należy również:

  • dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania,
  • zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet,
  • w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach
Więcej o: