1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Czy jest jakaś alternatywa do szkoły z ławkami i ocenami? Wystarczy dołączyć do Wolnej Szkoły Demokratycznej

Jeśli od zdobywania standardowej wiedzy wyznaczonej przez (przeładowany) program szkolny, ważniejszy jest dla was rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, ufacie w ich kompetencje do decydowania o sobie, ważne jest dla was wzrastanie dzieci w partnerskich relacjach z dorosłymi i realna nauka odpowiedzialności - Edukacja Demokratyczna jest dla was!

Nie ma ocen, nie ma obowiązkowych lekcji, można całe dnie spędzać na dworze. Dzieci wspólnie z dorosłymi ustalają zasady, których uczymy się przestrzegać i egzekwować. Biorąc udział w projekcie Wolna Szkoła, uczestnicy realnie uczą się odpowiedzialności za własny rozwój, zachowanie i za bycie członkiem społeczności po to, aby w przyszłości stać się odpowiedzialnymi obywatelami.

Naszym celem jest towarzyszenie uczniom tak, aby mogli rozwijać swój potencjał w kilku obszarach. Pierwszy z nich to samoświadomość, która obejmuje m.in. rozumienie własnych potrzeb i akceptację emocji; drugi to umiejętność współpracy i komunikacji z innymi w najbliższym otoczeniu; trzeci to umiejętność kierowania swoimi procesami uczenia się; czwarty to umiejętność współtworzenia lokalnej i ponadlokalnej społeczności. Staramy się wspierać dzieci i inspirować je, aby mogły stawały bardziej autonomicznymi, świadomymi i empatycznymi ludźmi, z rozwiniętą wrażliwością społeczną.

W Wolnej Szkole dziecko wybiera czym chce się zajmować, co chce poznawać, w czym bierze udział i jakie umiejętności chce rozwijać. Będąc naszym uczniem, można korzystać z zajęć przygotowanych przez dorosłych, lub innych uczniów. Nasze podejście do uczenia się, zakłada kluczową rolę motywacji wewnętrznej w tym procesie w opozycji do systemu nakazowo rozdzielczego, którym charakteryzują się klasyczne szkoły wywodzące się z modelu pruskiej edukacji i przedmiotowego traktowania dzieci.

Uczniowie mają realny wpływ na paletę zajęć i na to jak z niej korzystają. Dzięki temu, zajęcia korespondują nie tylko z podstawą programową, ale też z ich własnymi i zainteresowaniami. Nad tymi procesami czuwają dorośli opiekunowie i nauczyciele

Dzieci współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących całej społeczności szkolnej w takim samym stopniu jak dorośli. Podejmując decyzje, korzystamy z modelu konsensualnego (opieramy swoje decyzje na zgodzie, nie na głosowaniu większości). Dorośli to nie wrogowie i egzekutorzy, których trzeba oszukać – tylko partnerzy na ścieżce własnego rozwoju. Błędy służą nam za wskazówki do zmiany, a nie do deprecjonowania własnej wartości. W Wolnej Szkole uczenie się nie jest ograniczone do przedmiotów szkolnych, obejmuje całą wspólną przestrzeń codziennego współtworzenia społeczności i odkrywania świata.

Jak działamy online?

Po wprowadzeniu ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii udało nam się bardzo szybko przenieść Wolną Szkołę Demokratyczną do przestrzeni wirtualnej. Najważniejszym wyzwaniem było dla nas stworzenie przestrzeni do relacji z dziećmi i do towarzyszenia im w ich codzienności. We wszystkich grupach wiekowych prowadzimy projekty i zabawy opiekuńcze; przygotowanie do egzaminów; bezpośredni kontakt telefoniczny i online 1:1 z opiekunami. Trwają też spotkania w mniejszych i większych grupach, przygotowane są tutoriale do różnych działań DYI. Właśnie zakończyliśmy pierwszą konferencję naukową gdzie chętni przedstawiali swoje projekty.

Młodsze dzieci dostają spersonalizowane paczki z materiałami na następny tydzień i wiadomościami od opiekunów. Dla chętnych działa czat, a wieczorem - czytanki na żywo. Plan tygodnia jest układany tak, żeby uwzględnić jak najwięcej potrzeb i dać dzieciom stałe punkty dnia, w których znajdują oparcie. Uczestnictwo w zajęciach nadal pozostaje dobrowolne. Jedyne czego dziś nie możemy zrobić, to spotkać się w naszej ukochanej szkole / nie-szkole. 

Jak wygląda rekrutacja do Wolnej Szkoły?

Teraz dużo łatwiej przystąpić do naszego projektu. Do 24 maja (wyjątkowo) nie jest potrzebna opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Dzięki temu zezwolenie na edukację pozaszkolną można uzyskać praktycznie od ręki! Do naszego projektu można dołączyć już w tym roku szkolnym w trybie online, lub od września nowego roku szkolnego. Żeby dołączyć do społeczności Wolnej Szkoły wystarczy wyjść do edukacji pozaszkolnej (współpracujemy ze szkołą tradycyjną) - w Polsce już ponad 14.000 tysięcy dzieci z niego skorzystało! Rodzicom proponujemy dedykowany warsztat rekrutacyjny, podczas którego wyjaśniamy wszystkie wątpliwości. Opłata miesięczna w roku szkolnym 2020 / 2021 r. wynosi od 1300 złotych do 1600 złotych. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Nasze atuty

Kadra projektu jest uważna na potrzeby dzieci, przyjazna i wspierająca. Dzieci decydują o swoim czasie i praktycznie uczą się jak brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Wspieramy rozwój umiejętności emocjonalno-społecznych. Traktujemy dzieci podmiotowo, tak jak ludzi dorosłych. Mamy uważność na nasz język komunikacji (NVC). Budujemy świadomość ekologiczną przez bliski kontakt z naturą (4000 m2 terenu zielonego, w tym boiska; 300 m od lasu kabackiego; naturalny plac zabaw). Uwzględniamy potrzeby i różnorodność sensoryczną dzieci. Co najmniej 3 opiekunów do 30 osobowej grupy, dodatkowo prowadzący zajęcia przedmiotowe. 

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach