Czy jest jakaś alternatywa do szkoły z ławkami i ocenami? Wystarczy dołączyć do Wolnej Szkoły Demokratycznej

Jeśli od zdobywania standardowej wiedzy wyznaczonej przez (przeładowany) program szkolny, ważniejszy jest dla was rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, ufacie w ich kompetencje do decydowania o sobie, ważne jest dla was wzrastanie dzieci w partnerskich relacjach z dorosłymi i realna nauka odpowiedzialności - Edukacja Demokratyczna jest dla was!

Nie ma ocen, nie ma obowiązkowych lekcji, można całe dnie spędzać na dworze. Dzieci wspólnie z dorosłymi ustalają zasady, których uczymy się przestrzegać i egzekwować. Biorąc udział w projekcie Wolna Szkoła, uczestnicy realnie uczą się odpowiedzialności za własny rozwój, zachowanie i za bycie członkiem społeczności po to, aby w przyszłości stać się odpowiedzialnymi obywatelami.

Naszym celem jest towarzyszenie uczniom tak, aby mogli rozwijać swój potencjał w kilku obszarach. Pierwszy z nich to samoświadomość, która obejmuje m.in. rozumienie własnych potrzeb i akceptację emocji; drugi to umiejętność współpracy i komunikacji z innymi w najbliższym otoczeniu; trzeci to umiejętność kierowania swoimi procesami uczenia się; czwarty to umiejętność współtworzenia lokalnej i ponadlokalnej społeczności. Staramy się wspierać dzieci i inspirować je, aby mogły stawały bardziej autonomicznymi, świadomymi i empatycznymi ludźmi, z rozwiniętą wrażliwością społeczną.

W Wolnej Szkole dziecko wybiera czym chce się zajmować, co chce poznawać, w czym bierze udział i jakie umiejętności chce rozwijać. Będąc naszym uczniem, można korzystać z zajęć przygotowanych przez dorosłych, lub innych uczniów. Nasze podejście do uczenia się, zakłada kluczową rolę motywacji wewnętrznej w tym procesie w opozycji do systemu nakazowo rozdzielczego, którym charakteryzują się klasyczne szkoły wywodzące się z modelu pruskiej edukacji i przedmiotowego traktowania dzieci.

Uczniowie mają realny wpływ na paletę zajęć i na to jak z niej korzystają. Dzięki temu, zajęcia korespondują nie tylko z podstawą programową, ale też z ich własnymi i zainteresowaniami. Nad tymi procesami czuwają dorośli opiekunowie i nauczyciele

Dzieci współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących całej społeczności szkolnej w takim samym stopniu jak dorośli. Podejmując decyzje, korzystamy z modelu konsensualnego (opieramy swoje decyzje na zgodzie, nie na głosowaniu większości). Dorośli to nie wrogowie i egzekutorzy, których trzeba oszukać – tylko partnerzy na ścieżce własnego rozwoju. Błędy służą nam za wskazówki do zmiany, a nie do deprecjonowania własnej wartości. W Wolnej Szkole uczenie się nie jest ograniczone do przedmiotów szkolnych, obejmuje całą wspólną przestrzeń codziennego współtworzenia społeczności i odkrywania świata.

Jak działamy online?

Po wprowadzeniu ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii udało nam się bardzo szybko przenieść Wolną Szkołę Demokratyczną do przestrzeni wirtualnej. Najważniejszym wyzwaniem było dla nas stworzenie przestrzeni do relacji z dziećmi i do towarzyszenia im w ich codzienności. We wszystkich grupach wiekowych prowadzimy projekty i zabawy opiekuńcze; przygotowanie do egzaminów; bezpośredni kontakt telefoniczny i online 1:1 z opiekunami. Trwają też spotkania w mniejszych i większych grupach, przygotowane są tutoriale do różnych działań DYI. Właśnie zakończyliśmy pierwszą konferencję naukową gdzie chętni przedstawiali swoje projekty.

Młodsze dzieci dostają spersonalizowane paczki z materiałami na następny tydzień i wiadomościami od opiekunów. Dla chętnych działa czat, a wieczorem - czytanki na żywo. Plan tygodnia jest układany tak, żeby uwzględnić jak najwięcej potrzeb i dać dzieciom stałe punkty dnia, w których znajdują oparcie. Uczestnictwo w zajęciach nadal pozostaje dobrowolne. Jedyne czego dziś nie możemy zrobić, to spotkać się w naszej ukochanej szkole / nie-szkole. 

Jak wygląda rekrutacja do Wolnej Szkoły?

Teraz dużo łatwiej przystąpić do naszego projektu. Do 24 maja (wyjątkowo) nie jest potrzebna opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Dzięki temu zezwolenie na edukację pozaszkolną można uzyskać praktycznie od ręki! Do naszego projektu można dołączyć już w tym roku szkolnym w trybie online, lub od września nowego roku szkolnego. Żeby dołączyć do społeczności Wolnej Szkoły wystarczy wyjść do edukacji pozaszkolnej (współpracujemy ze szkołą tradycyjną) - w Polsce już ponad 14.000 tysięcy dzieci z niego skorzystało! Rodzicom proponujemy dedykowany warsztat rekrutacyjny, podczas którego wyjaśniamy wszystkie wątpliwości. Opłata miesięczna w roku szkolnym 2020 / 2021 r. wynosi od 1300 złotych do 1600 złotych. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Nasze atuty

Kadra projektu jest uważna na potrzeby dzieci, przyjazna i wspierająca. Dzieci decydują o swoim czasie i praktycznie uczą się jak brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Wspieramy rozwój umiejętności emocjonalno-społecznych. Traktujemy dzieci podmiotowo, tak jak ludzi dorosłych. Mamy uważność na nasz język komunikacji (NVC). Budujemy świadomość ekologiczną przez bliski kontakt z naturą (4000 m2 terenu zielonego, w tym boiska; 300 m od lasu kabackiego; naturalny plac zabaw). Uwzględniamy potrzeby i różnorodność sensoryczną dzieci. Co najmniej 3 opiekunów do 30 osobowej grupy, dodatkowo prowadzący zajęcia przedmiotowe. 

Zobacz wideo Minister edukacji podał terminy egzaminów w szkołach
Więcej o: