1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Egzystencjalizm - definicja, cechy nurtu filozoficznego i jego przejawów w kulturze

Egzystencjalizm - wiedza o tym nurcie filozoficznym będzie niezbędna na maturze. W artykule znajdziesz informacje o tym, co to jest egzystencjalizm. Poznasz jego cechy i realizacje tego prądu w literaturze.

Egzystencjalizm to kierunek filozoficzny i zjawisko kulturowe, rozwijające się w Europie w XX w. Nawiązywał do myśli filozofa duńskiego Sorena Kierkegaarda (tworzącego w pierwszej połowie XIX w.). Kierkegaard uważał, że istota ludzkiego życia jest niemożliwa do poznania, ma charakter tragiczny i wiąże się z odczuwaniem stałego metafizycznego lęku.

Zobacz wideo Rząd przedłużył zamknięcie szkół. Dr Grzesiowski: To jedyna decyzja, którą można było podjąć

Egzystencjalizm - definicja i najważniejsi reprezentanci

Egzystencjalizm traktuje indywidualną egzystencję każdego człowieka, jego miejsce i rolę w świecie jako studium badań i punkt wyjścia dla analizy filozoficznej.  Rzeczywistość postrzegana jest przez egzystencjalistów za podzieloną na sferę świadomości i sferę rzeczy: ta dwoistość zawsze będzie prowadzić do wyobcowania człowieka. Każda istota ludzka jest całkowicie wolna: samodzielnie tworzy wartości, decyduje o sensie własnego istnienia, a więc w pełni ponosi odpowiedzialność moralną za swoje czyny. Te wszystkie czynniki wytwarzają poczucie alienacji, zagubienia i zagrożenia w świecie, poczucie bezsensu istnienia i lęku, zwłaszcza przed śmiercią.

Egzystencjalizm rozwijał się w dwóch wersjach: teistycznej i ateistycznej, ale w obu przypadkach jego ideą było przekonanie, że człowiek ma wpływ na to kim jest i dokonując niezależnych wyborów - wyraża swoją wolność.

Reprezentanci odłamu laickiego to m.in.:

 • S. de Beauvoir
 • A. Camus
 • M. Heidegger
 • M. Merleau-Ponty
 • J.P. Sartre

Reprezentanci kierunku religijnego:

 • N. Abbagnano
 • N. Bierdiajew
 • O. Bollnow
 • R. Bultmann
 • K. Jaspers
 • G. Marcel
 • E. Mounier
 • M. de Unamuno
 • L. Szestow

Egzystencjalizm - co to jest?

Egzystencjalizm to pojęcie wprowadzone przez Heideggera w pracy "Bycie i czas" z 1927 r. W tradycji filozoficznej ugruntował je Jaspers. Egzystencjalizm wpływał na liczne dziedziny kultury i nauki: teologię, pedagogikę, psychiatrię, literaturę, film, teatr i sztuki plastyczne. W latach 40. i 50. znalazł odbicie w swoistym stylu życia i modzie środowisk artystycznych, intelektualnych czy studenckich i stał się szerokim zjawiskiem kulturowym.

Istnieją cztery najbardziej znane motywy egzystencjalizmu:

 • Motyw humanizmu - człowiek to motyw istnienia;
 • Motyw infinityzmu - człowiek skończony styka się w życiu z nieskończonością;
 • Motyw tragizmu - istnienie człowieka jest pełne grozy i troski;
 • Motyw pesymizmu - człowieka otacza pustka i bezsens.

Irracjonalizm - co trzeba wiedzieć przed maturą? [definicja, cechy]Irracjonalizm - co trzeba wiedzieć przed maturą? [definicja, cechy]

Egzystencjalizm jest humanizmem - Jean-Paul Sartre

Egzystencjalizm jako humanizm - nurt ten postrzegał jednostkę ludzką jako centrum i był zainteresowany jej ciągłym projektowaniem samej siebie, swojej esencji. Ta jednostka nie ma tu z góry określonej natury.

"Egzystencjalizm jest humanizmem" to tytuł wykładu Jeana-Paula Sartre’a (filozofa, powieściopisarza, dramaturga i czołowego przedstawiciela egzystencjalizmu) z 1946 roku. Był on laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 1964 rok, ale odmówił jej przyjęcia. Sartre w swojej pracy twierdzi, że "nic nie może być dobre, co nie jest dobre dla nas wszystkich". Innymi słowy, dokonując wyboru moralnego, jestem odpowiedzialny za siebie i za innych. Kontynuacją tych badań ontologicznych są wydane pośmiertnie "Cahiers pour la morale".

Podstawowe pytanie, na które Sartre szukał odpowiedzi brzmiało: "Co to znaczy być istotą ludzką?". Według niego, rzeczywistość składa się z dwóch sposobów istnienia: bytu i nicości, czyli bycia, jak i niebycia. Istota ludzka istnieje jednocześnie jako byt-w-sobie: rzecz lub podmiot i jako byt-dla-siebie: czyli świadomość, będąca niebytem, niebędąca więc tą rzeczą, której jest świadoma.

Egzystencjalizm w literaturze

Egzystencjalizm w literaturze: w powieściach, dramatach, esejach jest obecny zazwyczaj jako tzw. porte-parole autora (czyli osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu). Narrator prowadzi akcję, opisuje relacje międzyludzkie i przekazuje przesłanie etyczne. Ten prąd literacki odegrał istotną rolę po II wojnie światowej. Najznakomitsze przykłady jego realizacji to m.in. powieści Jeana Paula Sartre’a "Drogi wolności" oraz Alberta Camusa "Obcy", "Upadek" i "Dżuma". W wyborze form literackich egzystencjalizm przybierał także formy paraboliczne, np. esej Camusa "Mit Syzyfa" i dramat "Kaligula" lub powieści Franza Kafki "Proces" i "Zamek".

W Polsce egzystencjalną literaturę tworzyli m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz w "Trans-Atlantyku" i w "Dzienniku", a także Kazimierz Brandys, Jerzy Andrzejewski, Marek Hłasko i  Tadeusz Różewicz w swoich dramatach.

Obraz szkoły w FerdydurkeObraz szkoły w "Ferdydurke". Jak nauczyciele i uczniowie zostali ukazani w powieści Gombrowicza?

Egzystencjalizm cechy

Egzystencjalizm cechy:

 • w centrum rozmyślań leży pojęcie ludzkiej egzystencji;
 • charakter istnienia ma głęboko pesymistyczny wydźwięk;
 • życie pozbawione jest esencji czyli sensu;
 • ludzkie życie i śmierć są absurdalne;
 • człowiek jest istotą całkowicie wolną, ale i przytłaczająco samotną;
 • akt wyboru drogi życiowej to akt heroiczny;
 • poczucie wiecznej niedoskonałości natury ludzkiej;
 • problematyka metafizyczna - dążenie do zbawienia lub osiągnięcia całkowitej wolności poprzez spokój wewnętrzny.