1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Irracjonalizm - co trzeba wiedzieć przed maturą? [definicja, cechy]

Irracjonalizm to pogląd filozoficzny, który musisz znać poznać, jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości. W tym artykule znajdziesz definicję, cechy i odpowiedź na pytanie, co to jest irracjonalizm.

Termin "irracjonalizm" pochodzi z łaciny (irrationalis - nierozumowy) i oznacza pogląd filozoficzny wyróżniający się wiarą, że istnieją środki poznania dostarczające wiedzy, której treści nie można zasadniczo sformułować w słowach, bądź sprawdzić. Dodatkowo takie środki mają wyjątkowo dużą lub nawet najwyższą wartość poznawczą.

Irracjonalizm - definicja. Czym wyróżnia się ten pogląd?

Irracjonalizm to także pogląd dotyczący samej rzeczywistości opierający się na przekonaniu, że istnieją przedmioty lub obszary rzeczywistości, których zrozumienie przez człowieka albo nie daje się wyrazić w języku, albo też nie jest możliwe do sprawdzenia. Irracjonalizm był postawą typową dla romantyzmu i modernizmu, chociaż pojawia się w kręgu kultury europejskiej właściwie od początku jej istnienia (rozpoczynając od filozofii Platona). Elementy irracjonalizmu pojawiają się także w systemach myślenia odcinających się od materializmu, a więc np. u świętego Augustyna.

Irracjonalizm - definicja. Irracjonalizm jest poglądem całkowicie opozycyjnym, w stosunku do racjonalizmu (stanowiska filozoficznego najbardziej charakterystycznego dla epoki oświecenia, zgodnie z którym świat można poznać jedynie na drodze rozumowej i nie istnieją zjawiska sprzeczne z prawami logiki). Irracjonalizm, jako jego przeciwieństwo, można uznać za manifest wiary w rzeczywistość metafizyczną oraz w możliwość jej zgłębienia na drodze intuicji.

Zobacz wideo Kiedy starsi uczniowie wrócą do szkół? "Nie mamy dobrego rozwiązania"

Co to jest irracjonalizm i gdzie się pojawia?

Co to jest irracjonalizm? Największe znaczenie zyskał w epoce romantyzmu, której światopogląd był zbudowany na wartościach takich jak duchowość, uczucia, emocje i indywidualność jednostki. Opierał się na założeniu, że świat składa się ze sprzecznych elementów: realnych i idealnych, racjonalnych i stojących w sprzeczności z rozumem. Irracjonalizm był idealnym elementem składowym takiej wizji świata.

Najsłynniejszym tekstem w polskiej literaturze, będącym pochwałą irracjonalizmu, jest ballada Adama Mickiewicza "Romantyczność" z tomu "Ballady i romanse". Utwór ten uchodzi za wykładnię poglądów romantyków, którzy stanowczo przeciwstawiali się racjonalistycznej filozofii epoki klasycyzmu. Utwór nawiązuje do szekspirowskiego Hamleta, który na drodze iluminacji porozumiewa się ze zmarłym ojcem. Hamlet może dostrzec ducha poprzez patrzenie na świat "oczyma duszy". Podobnie widzi świat bohaterka "Romantyczności" - Karusia. Dziewczyna rozmawia ze zmarłym ukochanym, nie wierzy w jego śmierć, ponieważ uznaje ją za zbyt "absurdalną", by mogła być prawdziwa. Karusia prostą dziewczyną z ludu, nie kieruje się logiką i usilnie wierzy, że jej narzeczony, mimo swojej cielesnej śmierci, pozostaje blisko niej. Przekonanie o obecności zmarłych wśród nas podziela także przysłuchujący się Karusi lud, którego pozaintelektualną mądrość wychwala podmiot liryczny ballady w najbardziej znanym i często cytowanym fragmencie:

Czucie i wiara silniej mówi do mnie, Niż mędrca szkiełko i oko.

Wątki irracjonalne odnajdujemy również w utworze Juliusza Słowackiego "Balladyna", gdzie siłą napędową wydarzeń, rozgrywających się w całym dramacie, są fantastyczne postaci: nimfy Goplany i służące jej leśne duszki. Źródłem wzniosłości, a także grozy jest w dramacie Słowackiego właśnie świat inności, czyli świat irracjonalny. Na tę rzeczywistość składają się sny, przeczucia, proroctwa, halucynacje, sobowtóry, wiara w zabobony, przywidzenia, upiory, widma, czarna magia i związane z nią praktyki.

'Balladyna' Juliusza Słowackiego - streszczenie i plan wydarzeń"Balladyna" Juliusza Słowackiego - streszczenie i plan wydarzeń

Irracjonalizm - filozofia

Irracjonalizm to pogląd filozoficzny, według którego rzeczywistość jest niemożliwa do poznania poprzez poznanie rozumowe. Nurt ten odwołuje się do przekonań wyprowadzonych z intuicji, wiary, instynktu i tradycji. Wykształcił się pod koniec epoki oświecenia jako protest przeciw racjonalizmowi. Za jego przedstawiciela uważa się Henriego Bergsona - krytyka poznania intelektualnego i analitycznego, autora teorii intuicji. Bergson twierdził, że to intuicja pozwala przyswoić człowiekowi ruch rzeczy, obcować z nim bezpośrednio i utożsamić się z życiem rzeczy. Ten francuski filozof głosił, że główną rolę w procesie życiowym odgrywa nie rozum, ale pęd życiowy. Twórca musi kierować się intuicją. Według niego świat podlega ciągłemu rozwojowi, a życie człowieka jest strumieniem przeżyć i czynów. Najwyższą wartość stanowi wolność.

Cechy irracjonalizmu

Cechy irracjonalizmu, czyli irracjonalizm w pigułce:

 • brak możliwości rozumowego poznania świata;
 • nosicielami obiektywnej prawdy o świecie są szaleńcy i dzieci;
 • jednostki o umysłowości nie przystającej do społecznych standardów zostają nobilitowane;
 • odejście od ograniczania się intelektem;
 • intuicja, wiara, instynkt, uczucia;
 • ludowe inspiracje;
 • związki z mistycyzmem;
 • związki z mesjanizmem.

Teatr grecki - geneza teatru starożytnej Grecji [Vademecum maturzysty]Teatr grecki - geneza teatru starożytnej Grecji [Vademecum maturzysty]