Jak napisać wypracowanie?

Jak napisać wypracowanie? To pytanie, które stawia sobie niemal każdy uczeń na początku swojego kształcenia. Umiejętność pisania wypracowań potrzebna jest już na wczesnym etapie szkoły podstawowej. Podpowiadamy, jak się pisze wypracowanie.

Jak się pisze wypracowanie?

Jak napisać wypracowanie? To, jak się pisze wypracowanie w dużej mierze zależy od tego, jakiego rodzaju ma być to wypracowanie. Na uczniów czekają bowiem wypracowania z różnych przedmiotów, choć najczęściej zdarzają się one na języku polskim. I tak uczniowie młodszych klas na lekcjach polskiego często proszeni są o napisanie opisu, opowiadania, charakterystyki, rozprawki czy sprawozdania. Każda z tych form wypowiedzi charakteryzuje się innymi cechami. Opis czy opowiadanie będą charakteryzować się przedstawieniem jakiegoś wydarzenia czy przedmiotu w sposób dość szczegółowy i zachęcający czytelnika do dalszego czytania. Formy te różnią się tym, że opis jest bardziej statyczny, odnosi się do przedmiotu czy sytuacji, natomiast opowiadanie jest dynamiczne, przedstawia ciąg wydarzeń - ma charakter fabularny. Z kolei charakterystyka ma na celu przybliżenie nam konkretnej postaci lub np. grupy społecznej - jej wyglądu, cech charakteru, zachowania itd. Rozprawka jest natomiast formą wypracowania za pomocą, której możemy udowodnić prawidłowość konkretnej tezy. Dokonujemy tego umiejętnie przedstawiając argumenty na potwierdzenie naszej tezy. Sprawozdanie z kolei jest inaczej mówiąc wierną relacją z wydarzeń. Najlepiej, jeśli autor uczestniczył naocznie w opisywanym wydarzeniu - może być to relacja z wyjścia do teatru, na mecz koszykówki lub udział w innym ważnym i ciekawym evencie.

Zobacz wideo Czy w polskiej szkole muszą być oceny? "Można w inny sposób ocenić ucznia niż liczbą"

Jak napisać wypracowanie z lektury?

Aby dobrze napisać wypracowanie z lektury, należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z jej treścią. Bez znajomości głównych bohaterów i tego czego dotyczy fabuła, nie ma mowy byśmy ruszyli z pisaniem. Wypracowanie z lektury powinno zawierać kilka słów o autorze i okolicznościach powstania utworu. Takie informacje stanowią dobre "zagajenie", które idealnie tworzy nam wstęp. Pamiętajmy bowiem, że wypracowanie obowiązkowo musi składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W rozwinięciu musimy dokładnie skupić się na realizacji tematu. Starajmy się za bardzo nie odchodzić od interesującego nas zagadnienia, bo w wypracowanie wkradnie się chaos. W zakończeniu należy podsumować poruszone w rozwinięciu wątki. Jeśli temat wypracowania miał formę pytania, wówczas warto w zakończeniu je przypomnieć i udzielić jasnej odpowiedzi. Pamiętajmy, że w dużej mierze tematy wypracowań dają autorowi możliwość wyrażenia subiektywnych opinii, nie można jednak przeinaczać faktów dotyczących treści lektury.

Jak napisać wypracowanie z historii?

Wypracowania z historii rządzą się własnymi prawami. Choć w dużej mierze przypominają te z języka polskiego, to jednak musimy pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które są niezbędne by wypracowanie z historii było poprawne. Jak więc napisać wypracowanie z historii? Należy zaplanować wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie powinny znaleźć się trzy elementy, które sprawią, że wypracowanie będzie poprawne. Przede wszystkim musimy określić ramy czasowe wydarzeń, których dotyczy wypracowanie, a także ramy terytorialne.Oprócz tego konieczne jest wyjaśnienie pojęć zawierających się w temacie.

Jak napisać wypracowanie z wosu?

Wypracowania z wosu są bardzo podobne do tych z historii, jedynie różnią się tematyką, która jest bardziej współczesna i różnorodna. Również muszą zachowywać 3-częściową formę. Warto korzystać w nich ze źródeł takich jak statystyki, artykuły itd. Niezmiernie ważne jest, aby w wypracowaniach z wosu przedstawiać własne spostrzeżenia odnośnie poruszanego tematu i by potrafić podać przykład rozwiązania poruszanego problemu.

Jak napisać wypracowanie? Plan wypracowania

Zanim rozpoczniesz pisać wypracowanie, warto czasem stworzyć sobie plan wypracowania. Pozwoli to uporządkować nawał myśli, posegregować argumenty. W ten sposób do naszego wypracowania nie wkradnie się chaos, a kolejne zagadnienia będą się ze sobą łączyły. Pamiętajmy zawsze o zachowaniu trójpodziału wypracowania. To bardzo ważne, aby zawsze posiadało ono wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

Jak napisać wypracowanie? Z czego powinno składać się wypracowanie?

  1. Wstęp - rozpocznij od nawiązania do tematu wypracowania. Jeśli nie wiesz jak go ugryźć, spróbuj zadać pytanie. We wstępie musisz wspomnieć o tym, czego będzie dotyczyło wypracowanie, jakich bohaterów przywołasz, jaki jest czas i miejsce, o których będziesz pisać. To tak, jakbyś chciał przywitać się ze sprawdzającym twoje wypracowanie. Przed rozpoczęciem pisania wstępu warto jest przygotować plan wypracowania. 
  2. Rozwinięcie - rozwijasz temat pracy, dzieląc treść rozwinięcia na akapity, zgodnie z planem pracy. Akapity pozwolą oddzielić od siebie różne aspekty opisywanego w wypracowaniu tematu. Staraj się ułożyć akapity tak, by całość była logiczna. Pamiętaj, by trzymać się tematu pracy i nie wprowadzaj wielu pobocznych wątków. Każdy akapit powinien mieć minimum 3-4 zdania. Staraj się posługiwać rozwiniętymi zdaniami, nie bój się dialogów, opisów, dbaj o ortografię i interpunkcję. 
  3. Zakończenie - w tym miejscu musisz podsumować swoje dotychczasowe zapiski. To miejsce na wnioski i twoje opinie. Konieczne jest odniesienie się do wstępu i tematu wypracowania oraz elementów pojawiajacych się w rozwinięciu tak, by całość pracy była spójna. 
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.