"Zadawanie zadań do domu jest legalne". Rzecznik Praw Dziecka tłumaczy

Biuro Rzecznika Praw Dziecka opublikowało komunikat, w którym odniosło się do wypowiedzi w mediach społecznościowych na temat prac domowych. Rzecznik wyjaśnił, że nauczyciele mają prawo zadawać prace domowe uczniom.

Prace domowe dla uczniów to temat, który od pewnego czasu jest często poruszany przez rodziców. Dorośli protestowali, bo nie chcieli, aby ich dzieci dostawały tak dużo zadań domowych. Przedstawiano wówczas rzekome stanowisko rzecznika z grudnia 2018 r., w którym, według internautów, uznał zadawanie prac domowych i ich ocenianie za pozbawione podstaw prawnych. Biuro Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka stwierdziło, że to stanowisko to "typowy fake news". 

Prace domowe spełniają ważne funkcje

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.), to statut szkoły określa dopuszczalne formy pracy uczniów i zasady ich oceniania, między innymi sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność na lekcjach, dodatkowe prace, np. referaty i prezentacje oraz właśnie prace domowe. Rzecznik Praw Dziecka wyjaśnił, czemu służą prace domowe. 

"W opinii Rzecznika Praw Dziecka praca domowa spełnia ważne funkcje dydaktyczne, począwszy od utrwalania wiadomości zdobytych podczas zajęć w szkole, poprzez rozwijanie inicjatywy ucznia, po kształcenie samodzielności myślenia i działania. Powinna być systematycznie kontrolowana i oceniana przez nauczycieli. Daje to bowiem informację zwrotną nauczycielowi - między innymi o tym, czy uczeń opanował dane treści oraz jak pokierować nauczaniem, by było ono bardziej efektywne - i samemu uczniowi, by wiedział, którym treściom ma poświęcić więcej czasu" - napisało biuro Rzecznika Praw Dziecka.

RPD apeluje do nauczycieli

Zadawanie pracy domowej zawsze powinno być celowe, przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia

- czytamy w komunikacie biura. Według rzecznika owa praca nie może stanowić nadmiernego obciążenia dziecka, które musi mieć czas także na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania z rówieśnikami i rozwijanie zainteresowań.

Szkoła powinna zająć się kwestiami organizacji prac domowych, ponieważ, jak tłumaczy rzecznik, to nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia.

Uczniowie przeciążeni pracami domowymi - co robić?

A co w przypadku, gdy uczniowie są zmęczeni i przeciążeni nadmiarem prac domowych? Rzecznik zaleca w takiej sytuacji porozmawiać z wychowawcą lub poinformować dyrektora szkoły. Uczniowie mogą także zgłosić problem samorządowi uczniowskiemu, który może wnosić do dyrektora o zmiany w zapisach szkolnego statutu i w wymaganiach nauczycieli dotyczących zadawania prac domowych.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać we współpracy ze szkołą, należy powiadomić organ nadzoru nad pracą szkoły, czyli właściwego kuratora oświaty

- radzi biuro rzecznika.

Czy odrabiać z dzieckiem prace domowe? Wyjaśniamy

Zobacz wideo
Więcej o: