Zasiłek macierzyński w 2020 roku. Jakie zmiany?

Zasiłek macierzyński otrzymują ubezpieczone kobiety, zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub samozatrudnienie. Czy w 2020 roku czekają nas jakieś zmiany w kwestii zasiłku macierzyńskiego?

Od 2020 roku rząd planuje wprowadzić zmiany, w kwestii zasiłku macierzyńskiego. Pieniądze z zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego nowo zatrudnieni dostaną dopiero po 90 dniach pracy na etacie i po 180 dniach prowadzenia biznesu.

Zasiłek macierzyński - co to jest?

Zasiłek macierzyński to specjalny rodzaj świadczenia, zastępującego wynagrodzenie podczas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zasiłek ten jest przyznawany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek macierzyński - komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  • urodziła dziecko;
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński - zmiany w 2020 roku

Prawo do wypłacenia zasiłku macierzyńskiego ma przysługiwać dopiero po tzw. okresie wyczekiwania. Ma on wynosić 90 dni dla osób ubezpieczonych obowiązkowo (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie (umowa zlecenia). Zdaniem rządu zmiany te mają na celu wyeliminowanie nadużyć.

Urlop macierzyński krok po kroku

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.