Ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Które wybrać?

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka nie jest obowiązkowe, to rodzice decydują, czy chcą to robić. Jednak ubezpieczenie NNW przydaje się na przykład, gdy podczas zajęć wychowania ficzycznego uczeń łamie rękę lub nogę.

Ubezpieczenie szkolne i ubezpieczenie przedszkolne: opcja nieobowiązkowa

To rodzice decydują, czy chcą ubezpieczyć dziecko. To oni wybierają odpowiadającą im ofertę, podpisują dokumenty i opłacają składkę. Nie może to być im narzucone, nie muszą także podpisywać żadnych oświadczeń, związanych z odmową ubezpieczenia. Dotyczy to nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce w czasie zajęć edukacyjnych, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju.

Ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia jest obowiązkowe, gdy uczniowie biorą udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na początku roku szkolnego przypomniało także że:

  • szkoła nie może żądać od rodziców lub opiekunów, aby ubezpieczyli oni dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, gdy chodzi o uczestniczenie w wycieczkach krajowych,
  • nie można odmówić nieubezpieczonemu dziecku wyjazdu na wycieczkę krajową czy wspólne wyjście np. do kina,
  • szkoła nie może żądać podpisywania oświadczeń, zgodnie z którymi odpowiedzialność szkoły za wypadek dziecka w szkole byłaby uzależniona od zawarcia przez rodziców lub opiekunów umowy ubezpieczenia czy też od przystąpienia przez rodziców lub opiekunów do ubezpieczenia grupowego,
  • niezależnie od tego, czy uczniowie są objęci ubezpieczeniem czy też nie, to dyrektor szkoły, nauczyciel, opiekun grupy czy klasy ponosi odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak również podczas wycieczki organizowanej przez szkołę.

Raport: Dzieci na drogach ryzykują życiem i zdrowiem

Zobacz wideo

Jakie ubezpieczenie wybrać dla dziecka?

Chcąc wybrać najlepsze ubezpieczenie szkolne, najlepiej przejrzeć ofertę naszego ubezpieczyciela. Często ci, którzy oferują na przykład ubezpieczenia grupowe w pracy, mają także opcję ubezpieczenia NNW - możemy w prosty sposób ubezpieczyć nasze dziecko, bez potrzeby dostarczania wielu dokumentów. Podobnie, jeśli chodzi o najlepsze ubezpieczenie przedszkolne.

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Obejmuje ono wypadki, jakim dzieci i młodzież mogą ulec nie tylko w trakcie zajęć szkolnych, ale i w drodze do szkoły czy przedszkola, a także w życiu prywatnym. Zakres ubezpieczenia jest szeroki, może on obejmować takie następstwa jak np. złamania kości, określone w umowie urazy czy wstrząśnienie mózgu. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Ubezpieczenie dziecka - zdrowotne i NNW

Więcej o: