1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzrosły wydatki na edukację dla dzieci. Ile płacą za nią rodzice?

Średnie wydatki na edukację w roku szkolnym 2019/2020 (m.in. podręczniki, mundurki, obowiązkowe opłaty) wyniosły 1120 zł na jedną rodzinę. To więcej niż w ubiegłym roku. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że spadło jednak zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi. Ile pieniędzy wydają rodzice na zajęcia dodatkowe?

CBOS zbadało wydatki rodziców na edukację w roku szkolnym 2019/2020. 63 proc. rodziców zadeklarowało, że któreś z ich dzieci uczęszcza lub będzie uczęszczać na płatne zajęcia dodatkowe. W porównaniu do wyniku badań z ubiegłego roku jest to spadek o cztery punkty procentowe. Według autora raportu może to być skutek wzrostu wydatków na potrzeby szkolne dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki i obowiązkowe opłaty, np. na ubezpieczenie, czesne, internat czy stancję), które w tym roku wyniosły średnio 1120 złotych na jedną rodzinę.

Poziom wykształcenia rodziców i miejsce zamieszkania mają znaczenie

Zajęcia dodatkowe chętniej opłacają rodzice z wyższym wykształceniem (90 proc.). 61 proc. rodziców ze średnim wykształceniem i jedynie 34 proc. rodziców z wykształceniem zasadniczym lub niższym funduje dzieciom zajęcia pozalekcyjne.

Wpływ na decyzję o posłaniu dzieci na dodatkowe zajęcia ma także miejsce zamieszkania. Dzieci z miasta częściej uczęszczają na zajęcia dodatkowe. W raporcie podkreślono, że "wśród mieszkańców wsi w stosunku do poprzedniego roku nastąpił wyraźny (z 59 proc. do 48 proc.) spadek zainteresowania korzystaniem z takich zajęć". 

Jakie są najpopularniejsze zajęcia dodatkowe dla dzieci?

Najpopularniejszymi, płatnymi zajęciami dla dzieci są zajęcia sportowe. W tym roku finansuje je lub zamierza sfinansować 41 proc. rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Kolejnymi zajęciami dodatkowymi, na które często rodzice posyłają dzieci, są lekcje języków obcych - 39 proc. rodziców je opłaca. W dalszej kolejności pod względem popularności są korepetycje i kursy przygotowawcze oraz płatne zajęcia artystyczne.

Popularność zajęć sportowych, nauki języków obcych oraz korepetycji i kursów przygotowawczych jest obecnie zbliżona do poziomu notowanego w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, natomiast popularność zajęć artystycznych spadła do poziomu z roku 2015/2016

- zauważono w raporcie.

Ile kosztują zajęcia dodatkowe?

Rodzice przeznaczają średnio 518 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe dla dzieci. To o 23 proc. więcej niż przed rokiem. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły także miesięczne wydatki na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe na jedno dziecko. Obecnie wynoszą one 368 zł (wzrost o 19 proc. w stosunku do poprzedniego roku). Są one jednak niższe niż w roku szkolnym 2017/2018.

Badanie przeprowadzono od 3 do 10 października na reprezentatywnej próbie 965 dorosłych Polaków.

Czy dziecko powinno mieć dużo zajęć dodatkowych? Zobacz nasze wideo:

Zobacz wideo