Wzrosły wydatki na edukację dla dzieci. Ile płacą za nią rodzice?

Średnie wydatki na edukację w roku szkolnym 2019/2020 (m.in. podręczniki, mundurki, obowiązkowe opłaty) wyniosły 1120 zł na jedną rodzinę. To więcej niż w ubiegłym roku. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że spadło jednak zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi. Ile pieniędzy wydają rodzice na zajęcia dodatkowe?

CBOS zbadało wydatki rodziców na edukację w roku szkolnym 2019/2020. 63 proc. rodziców zadeklarowało, że któreś z ich dzieci uczęszcza lub będzie uczęszczać na płatne zajęcia dodatkowe. W porównaniu do wyniku badań z ubiegłego roku jest to spadek o cztery punkty procentowe. Według autora raportu może to być skutek wzrostu wydatków na potrzeby szkolne dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki i obowiązkowe opłaty, np. na ubezpieczenie, czesne, internat czy stancję), które w tym roku wyniosły średnio 1120 złotych na jedną rodzinę.

Poziom wykształcenia rodziców i miejsce zamieszkania mają znaczenie

Zajęcia dodatkowe chętniej opłacają rodzice z wyższym wykształceniem (90 proc.). 61 proc. rodziców ze średnim wykształceniem i jedynie 34 proc. rodziców z wykształceniem zasadniczym lub niższym funduje dzieciom zajęcia pozalekcyjne.

Wpływ na decyzję o posłaniu dzieci na dodatkowe zajęcia ma także miejsce zamieszkania. Dzieci z miasta częściej uczęszczają na zajęcia dodatkowe. W raporcie podkreślono, że "wśród mieszkańców wsi w stosunku do poprzedniego roku nastąpił wyraźny (z 59 proc. do 48 proc.) spadek zainteresowania korzystaniem z takich zajęć". 

Jakie są najpopularniejsze zajęcia dodatkowe dla dzieci?

Najpopularniejszymi, płatnymi zajęciami dla dzieci są zajęcia sportowe. W tym roku finansuje je lub zamierza sfinansować 41 proc. rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Kolejnymi zajęciami dodatkowymi, na które często rodzice posyłają dzieci, są lekcje języków obcych - 39 proc. rodziców je opłaca. W dalszej kolejności pod względem popularności są korepetycje i kursy przygotowawcze oraz płatne zajęcia artystyczne.

Popularność zajęć sportowych, nauki języków obcych oraz korepetycji i kursów przygotowawczych jest obecnie zbliżona do poziomu notowanego w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, natomiast popularność zajęć artystycznych spadła do poziomu z roku 2015/2016

- zauważono w raporcie.

Ile kosztują zajęcia dodatkowe?

Rodzice przeznaczają średnio 518 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe dla dzieci. To o 23 proc. więcej niż przed rokiem. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły także miesięczne wydatki na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub ogólnorozwojowe na jedno dziecko. Obecnie wynoszą one 368 zł (wzrost o 19 proc. w stosunku do poprzedniego roku). Są one jednak niższe niż w roku szkolnym 2017/2018.

Badanie przeprowadzono od 3 do 10 października na reprezentatywnej próbie 965 dorosłych Polaków.

Czy dziecko powinno mieć dużo zajęć dodatkowych? Zobacz nasze wideo:

Zobacz wideo
Więcej o: