1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Nauczyciel musi zrealizować treści nauczania związane z seksualnością. Są w podstawie programowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego zajął głos w sprawie propozycji przepisów dot. edukacji seksualnej. Przypomniał, że w ramach podstawy programowej z 2018 roku nauczyciel ma obowiązek realizować treści nauczania związane z seksualnością człowieka.

"Stop pedofilii" to obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada m.in. wprowadzenie kary pozbawienia wolności za publiczne propagowanie lub pochwalanie obcowania płciowego dzieci. W środę Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji. Zajmie się nim Sejm kolejnej kadencji. W związku z tym ZNP przypomniał, że treści nauczania związane z seksualnością są w podstawie programowej.

Podstawa programowa to podstawowy dokument w pracy nauczyciela, który jest wyznacznikiem pracy dydaktycznej w danym przedmiocie. Nauczyciele zatem mają prawo, a nawet obowiązek uczenia zgodnie z nią. ZNP opublikował na swojej stronie internetowej wpis na ten temat.

(...) w ramach nowej podstawy programowej z 2018 roku nauczyciele są zobowiązani do realizowania treści nauczania związanych z rozmnażaniem płciowym, dojrzewaniem, seksualnością człowieka i płodnością

- przypomina ZNP. Dodaje, że do obowiązku nauczyciela należy dbanie o to, aby podstawa była systematycznie, metodycznie i merytorycznie realizowana. Dokument określa cele i treści nauczania w procesie dydaktycznym w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien mieć uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacji.

Uczniowie będą uczyli się, jak rozwiązywać problemy związane z okresem dojrzewania

Jak informuje ZNP, celem kształcenia w liceum i technikum jest m.in. "rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości" oraz "znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych".

Biologia a Wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciele biologii mają m.in. przedstawić istotę rozmnażania płciowego, budowę i funkcje narządów płciowych, przekazać wiedzę na temat przebiegu cyklu menstruacyjnego i ciąży, chorób przenoszonych drogą płciową, a także wspomnieć o roli syntetycznych hormonów (progesteronu i estrogenów) w regulacji cyklu menstruacyjnego. Natomiast dzięki zajęciom Wychowania do życia w rodzinie, uczeń powinien m.in. zrozumieć, czym jest cielesność, płciowość, prawo człowieka do intymności, dowiedzieć się, na czym polega odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację oraz poznać zagrożenia okresu dojrzewania.

Nie tylko edukacja seksualna jest powodem do dyskusji. Polska szkoła ma wiele problemów. Dowiesz się o tym z naszego filmu.  

Zobacz wideo