Nauczyciel musi zrealizować treści nauczania związane z seksualnością. Są w podstawie programowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego zajął głos w sprawie propozycji przepisów dot. edukacji seksualnej. Przypomniał, że w ramach podstawy programowej z 2018 roku nauczyciel ma obowiązek realizować treści nauczania związane z seksualnością człowieka.

"Stop pedofilii" to obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada m.in. wprowadzenie kary pozbawienia wolności za publiczne propagowanie lub pochwalanie obcowania płciowego dzieci. W środę Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji. Zajmie się nim Sejm kolejnej kadencji. W związku z tym ZNP przypomniał, że treści nauczania związane z seksualnością są w podstawie programowej.

Podstawa programowa to podstawowy dokument w pracy nauczyciela, który jest wyznacznikiem pracy dydaktycznej w danym przedmiocie. Nauczyciele zatem mają prawo, a nawet obowiązek uczenia zgodnie z nią. ZNP opublikował na swojej stronie internetowej wpis na ten temat.

(...) w ramach nowej podstawy programowej z 2018 roku nauczyciele są zobowiązani do realizowania treści nauczania związanych z rozmnażaniem płciowym, dojrzewaniem, seksualnością człowieka i płodnością

- przypomina ZNP. Dodaje, że do obowiązku nauczyciela należy dbanie o to, aby podstawa była systematycznie, metodycznie i merytorycznie realizowana. Dokument określa cele i treści nauczania w procesie dydaktycznym w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien mieć uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacji.

Uczniowie będą uczyli się, jak rozwiązywać problemy związane z okresem dojrzewania

Jak informuje ZNP, celem kształcenia w liceum i technikum jest m.in. "rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości" oraz "znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych".

Biologia a Wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciele biologii mają m.in. przedstawić istotę rozmnażania płciowego, budowę i funkcje narządów płciowych, przekazać wiedzę na temat przebiegu cyklu menstruacyjnego i ciąży, chorób przenoszonych drogą płciową, a także wspomnieć o roli syntetycznych hormonów (progesteronu i estrogenów) w regulacji cyklu menstruacyjnego. Natomiast dzięki zajęciom Wychowania do życia w rodzinie, uczeń powinien m.in. zrozumieć, czym jest cielesność, płciowość, prawo człowieka do intymności, dowiedzieć się, na czym polega odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację oraz poznać zagrożenia okresu dojrzewania.

Nie tylko edukacja seksualna jest powodem do dyskusji. Polska szkoła ma wiele problemów. Dowiesz się o tym z naszego filmu.  

Zobacz wideo
Więcej o: