Egzamin ósmoklasisty 2019: termin, zasady egzaminu na koniec podstawówki

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się po raz pierwszy. Czy ten egzamin na koniec podstawówki po prostu zastąpił sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny?

Egzamin ósmoklasisty 2019: termin

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram egzaminów w 2019 roku. Wiemy już, kiedy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i matury.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty (w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym) to trzy dni w połowie kwietnia.

 • W poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego
 • We wtorek 16 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin z matematyki
 • W środę 17 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin z języka obcego nowożytnego

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty został wyznaczony na czerwiec.

 • 3 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego
 • 4 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 11.00 rozpocznie się egzamin z matematyki
 • 5 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 11.00 rozpocznie się egzamin z języka obcego nowożytnego

Rok szkolny 2018/2019. Harmonogram dni wolnych i terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty: wyniki

Uczniowie przystępujący do egzaminu w kwietniu i czerwcu poznają wyniki przed zakończeniem roku szkolnego, a w dniu zakończenia otrzymają zaświadczenia.

W harmonogramie opublikowanym przez CKE podane są następujące daty:

 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń - 14 czerwca 2019 roku
 • Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym - 21 czerwca 2019 roku (dzień zakończenia roku szkolnego 2018/2019)

Egzamin ósmoklasisty: czas trwania

CKE poinformowała także o tym, ile będzie trwał egzamin z poszczególnych przedmiotów. Na rozwiązanie standardowych arkuszy uczniowie mają:

 • z języka polskiego - 120 minut
 • z matematyki - 100 minut
 • z języka obcego nowożytnego - 90 minut

Uczniowie z autyzmem czy słabowidzący będą mieli więcej czasu na napisanie testu. Egzamin ósmoklasisty może zostać przedłużony:

 • z języka polskiego - nie więcej niż o 60 minut; czyli maksymalnie może trwać 180 minut
 • z matematyki - nie więcej niż o 50 minut; czyli maksymalnie może trwać 150 minut
 • z języka obcego nowożytnego - nie więcej niż o 45 minut, czyli maksymalnie może trwać 135 minut

Szczegółowe informacje m.in. kto jest uprawniony, jakie dokumenty (i w jakich terminach) należy złożyć - znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty: zasady

Egzamin na koniec podstawówki w tej formie zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w tym roku szkolnym. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, nie można go nie zdać - nie ma określonej minimalnej liczby punktów, którą należy zdobyć.

Do 2021 roku uczniowie będą zdawać egzamin z trzech przedmiotów:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego

Od 2022 roku egzamin ósmoklasisty obejmie jeszcze jeden przedmiot - uczeń będzie mógł zdecydować, czy chce pisać egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii czy historii.

Uczniowie zmierzą się z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, sprawdzane będą wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wybranych przedmiotów dla klas I-VIII. Na egzamin można przynieść jedynie pióro lub długopis z czarnym atramentem (na część z matematyki także linijkę).

Egzamin ósmoklasisty: najważniejsze informacje

 1. Po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019
 2. Odbywać się będzie w kwietniu (ci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie podejdą wtedy do egzaminu, będą musieli zrobić to w czerwcu)
 3. Egzamin napiszą uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, ale nie tylko - przystępują do niego także uczniowie szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne zakresie szkoły podstawowej (w klasie, której zakres odpowiada ósmej klasie szkoły podstawowej) oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych
 4. Egzamin ósmoklasisty do 2021 obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz nowożytny język obcy
 5. Zakres to wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przedmiotów, które obejmuje egzamin - przez całą szkołę podstawową (tj. klasy I-VIII)
 6. Egzamin ma formę pisemną, w arkuszu znajdą się zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte
 7. Jest on obowiązkowy, nie można go nie zdać
 8. Warunki egzaminu mogą zostać dostosowane w zależności do potrzeb ucznia - chodzi m.in. o wydłużenie czasu pisania egzaminu
 9. Do 30 września do dyrektora szkoły należy złożyć pisemną deklarację dotyczącą języka obcego nowożytnego z którego uczeń będzie egzaminowany. Deklarację składają rodzice (opiekunowie prawni) lub sam uczeń (jeśli jest pełnoletni)
 10. Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których zakres dotyczy przedmiotu obecnego na egzaminie ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu. Otrzymują jednocześnie najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu
 11. Uczniowie poznają wyniki 14 czerwca 2019 roku, natomiast zaświadczenia otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2019 roku. Wynik egzaminu ósmoklasisty jest ostateczny

Korzystałam z informacji podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.