1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Egzamin gimnazjalny 2017: termin i zasady sprawdzianu

Egzamin gimnazjalny 2017 coraz bliżej. Uczniowie trzecich klas będą musieli poradzić sobie z trzydniowym sprawdzianem wiedzy. Jego wyniki będą miały wpływ na ich dalszą edukację. Na kiedy wyznaczono termin egzaminu i jakie są jego zasady?

Egzamin gimnazjalny 2017 odbędzie się między 19 a 21 kwietnia. Uczniowie będą mierzyli się z trzema testami. O ile w przypadku sprawdzianu po skończeniu szóstej klasy, jego wynik właściwie nie miał znaczenia, teraz im lepszy, tym większa szansa na kontynuację nauki w wymarzonej, cenionej, obleganej szkole ponadpodstawowej.

Termin znany, a jak wyglądają szczegóły?

Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną. Pierwszego dnia (środa) gimnazjalistów czeka sprawdzian z części humanistycznej. 0 9:00 przystąpią do rozwiązywania testu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (trwa 60 minut). 0 11:00 rozpocznie się część sprawdzająca wiedzę dotyczącą języka polskiego (90 minut).

Także następnego dnia, 20 kwietnia (czwartek), egzamin będzie podzielony na dwie części. Od 9 trzecioklasiści będą zdawali część przyrodniczą (60 minut), a później matematyczną (90 minut).

Egzamin gimnazjalny 2017 zakończy piątkowy test z języka obcego nowożytnego - tu najpierw przewidziano zadania dla osób zdających na poziomie podstawowym, a o 11:00 dla tych, którzy zdecydują się zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym. Test na każdym z poziomów trwa godzinę.

Uczniowie mogą wybrać spośród siedmiu języków - są to: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski. Musi to jednak być przedmiot, którego uczyli się w gimnazjum. Poziom podstawowy zdają wszyscy, a rozszerzony muszą zdawać ci, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Reszta może wybrać trudniejsze zadania, ale nie musi.

Część podstawowa egzaminu z języka nowożytnego rozpocznie się o godz. 9:00, rozszerzona - o godz. 11:00.

Może się zdarzyć, że uczeń - z różnych przyczyn, losowych czy zdrowotnych - nie będzie mógł w terminie 19-21 kwietnia przystąpić do egzaminu lub go ukończyć. To jeszcze nie oznacza, że ma rok "w plecy". CKE od razu przewidziała termin dodatkowy - między 1 a 5 czerwca. Zarówno ci uczniowie, którzy podejdą do testów w kwietniowym terminie głównym, jak i ci, którzy zrobią to kilka tygodni później, będą mogli poznać wyniki tego samego dnia. Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego w tym roku wyznaczono na 16 czerwca. 23 czerwca szkoły będą wydawać zaświadczenia oraz informacje zdającym egzamin.

Reforma edukacji stała się faktem, podstawy programowej nie ma. Rodzice i uczniowie mają powody do obaw

Egzamin gimnazjalny 2017: co trzeba mieć ze sobą na egzaminie, a czego nie można?

To, że podczas egzaminu nie wolno korzystać z telefonu komórkowego ani żadnego innego urządzenia telekomunikacyjnego, nie powinno nikogo dziwić. Zakazane są również kalkulatory i słowniki. Uczeń, szykując się na egzamin gimnazjalny 2017 powinien pamiętać o zabraniu pióra albo długopisu z czarnym tuszem/atramentem. Podczas części matematycznej może dodatkowo wykorzystać linijkę. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, a także cudzoziemcy, zdają egzamin na zasadach dostosowanych do ich potrzeb, np. mogą korzystać z testów z większą czcionką.

Nie wszyscy muszą zdawać

Trzecioklasiści, którzy kończą gimnazjum jako olimpijczycy, powinni sprawdzić, czy muszą w ogóle przystępować do egzaminu. Może się okazać, że mogą odpuścić jakąś część, np. matematycznie uzdolnieni, wyróżnieni podczas Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie nie muszą zdawać części matematycznej, a zdobywcy laurów podczas Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN mogą zrezygnować z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest zamieszczony wykaz olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z przystąpienia do niektórych części sprawdzianu. Uczeń, który korzysta z takiego prawa, będzie miał wpisany najwyższy możliwy wynik, czyli 100 proc.

Egzamin gimnazjalny 2017 - można go nie zdać?

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie został określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Oznacza to, że chociaż wysokie noty są ważne dla tych, którzy chcą dostać się do dobrego liceum, to egzaminu nie można nie zdać.

Wszyscy, którzy odbiorą 23 czerwca zaświadczenie ze szkoły, znajdą na nim wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił.

Co to oznacza? Absolwent gimnazjum, który np. z języka polskiego uzyskał 76 proc., będzie mógł także sprawdzić, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 74 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy). Dzięki wynikowi centylowemu będzie mógł porównać się z innymi zdającymi w całym kraju.

To także może cię zainteresować: