Wzór na moc

Moc jest to wielkość fizyczna służąca do określenia ilości pracy wykonanej przez pewien układ fizyczny w danej jednostce czasu. Informuje o szybkości wykonywania danej pracy. Oznacza to, że im szybciej praca zostanie wykonana, tym większą wartość przyjmie moc.

Moc - to musisz wiedzieć przed obliczeniami

Podstawową jednostką mocy w układzie SI jest wat. Dla 1 wat (W), moc oznacza, że w ciągu jednej sekundy została wykonana praca 1 dżula.

Załóżmy, że praca jest wykonywana w jednostajnym tempie, tj. nie zmienia się w czasie. Możemy wtedy wyznaczyć moc średnią, która da nam wiarygodną informację o mocy w dowolnym momencie wykonywania pracy.

Pojęcie pracy

Zanim przejdziemy do wyznaczenia mocy trzeba doprecyzować pojęcia pracy. Praca jest iloczynem siły działającej na ciało oraz wektora przesunięcia. Kierunki i zwroty wektorów muszą być zgodne. Jednostką pracy, jak wyżej zostało już wspomniane, jest dżul (J).

Wzór na moc

Aby obliczyć taką moc przyjmijmy oznaczenie W za pracę (ilość wykonanej pracy) oraz t za czas potrzebny do jej wykonania. Moc (średnia) P będzie wtedy zadana wzorem:

Moc chwilową liczymy przy założeniu jak najmniejszego czasu wykonania pracy delta t. Wyrażona jest wzorem:

Istnieje również pojęcie mocy mechanicznej. Przyjmijmy oznaczenie F za daną siłę działającą na ciało oraz v za prędkość ciała. Moc mechaniczna P będzie wtedy zadana wzorem: