Wzór na objętość kuli

Objętość kuli oblicza się za pomocą ustalonego wzór. Poznaj regułę i dowiedz się więcej na temat tej bryły geometrycznej.

Objętość kuli - zanim zaczniesz obliczenia

Kula jest to bryła geometryczna w przestrzeni trójwymiarowa ograniczona tzw. sferą, czyli powierzchnią (brzegiem) kuli. Bryła ta powstała przez obrót o 360 stopni półokręgu (lub o 180 stopni koła) wokół osi zawierającej średnicę tego półokręgu (koła). Kulę można również zdefiniować jako zbiór punktów znajdujących się w odległości równej lub mniejszej niż zadana długość od pewnego punktu w przestrzeni. Tę długość nazywamy promieniem kuli, zaś wybrany punkt - środkiem kuli.

W obrębie kuli wyróżniamy również takie pojęcie jak cięciwa kuli. Jest to odcinek o końcach należących do powierzchni (brzegu) kuli. Średnica kuli, podobnie jak ma się to w przypadku koła i okręgu, jest to cięciwa przechodząca przez środek kuli. Jej długość jest równa podwojonej długości promienia kuli.

Kula nie ma równej szerokości wzdłuż całej średnicy. Przekrojem osiowym kuli jest koło. Kołem wielkim nazywamy koło o promieniu tej kuli i o środku w środku kuli. Jest to więc największe koło jakie można wpisać w kulę. To koło dzieli kulę na dwie symetryczne półkulami. Ciekawostka: w naturze funkcję koła wielkiego spełnia równik.

Wielościan możemy wpisać w kulę, jeżeli jego wierzchołki należą do jej sfery, walec - jeżeli okręgi w podstawie należą do sfery, stożek - jeżeli okręgi w podstawie oraz wierzchołek należą do sfery.

Wielościan możemy opisać na kuli, jeżeli wszystkie jego ściany są styczne do kuli, walec oraz stożek - jeżeli ich podstawy i tworzące są styczne do kuli.

Objętość kuli - jaki jest WZÓR?

Aby obliczyć objętość kuli przyjmijmy oznaczenie R za jej promień. Skorzystamy również z liczby Pi, będącej stałą matematyczną, w przybliżeniu równą 3,14159265... . Objętość kuli V będzie wtedy zadana wzorem:

embed