Wzór na pole koła

Pole koła możemy policzyć za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jak wykonać obliczenia i poznaj najważniejsze informacje na temat tej figury geometrycznej.

Pole koła - to musisz wiedzieć zanim zaczniesz liczyć

Koło jest to figura geometryczna wyznaczona przez środek koła (ustalony punkt na płaszczyźnie) oraz promień koła (zadana odległość na tej samej płaszczyźnie). Jest to zbiór wszystkich punktów na danej płaszczyźnie, których odległość od środka jest mniejsza lub równa promieniowi.

Okrąg jest brzegiem koła. Jest to zbiór wszystkich tych punktów, które znajdują się w równej odległości od środka (ich odległość jest równa promieniowi). Możemy zatem równoważnie zdefiniować koło jako część płaszczyzny ograniczoną okręgiem.

Koła dzielimy na domknięte (zawierające okrąg) oraz otwarte (niezawierające okręgu).

Wewnątrz koła wyróżniamy 3 rodzaje odcinków: promień, cięciwę oraz średnicę. Promień jest to odcinek o jednym końcu w środku koła, a drugim na okręgu. Cięciwa jest to odcinek, którego oba końce znajdują się na okręgu. Średnica zaś jest to odcinek, którego oba końce znajdują się na okręgu, jednak przechodzi on przez środek koła. Długość średnicy jest równa podwojonej długości promienia.

Wycinkiem nazywamy każdą z dwóch części koła wyznaczonych przez dwa promienie. Odcinkiem koła zaś nazywamy jedną z dwóch części koła wyznaczonych przez cięciwę.

Pole koła - poznaj wzór

Aby policzyć pole powierzchni koła przyjmijmy r za długość jego promienia. Skorzystamy również z liczby Pi, będącej stałą matematyczną, w przybliżeniu równą 3,14159265... . Pole powierzchni koła P będzie zatem zadane wzorem:

embed