Wzór na pole rombu

Pole rombu możemy policzyć za pomocą ustalonego wzoru. Przed obliczeniami warto jednak poznać podstawowe informacje na temat tej figury geometrycznej.

Jaki jest wzór na pole rombu? Kilka przydatnych informacji na początek

Romb jest to figura geometryczna, czworokąt, posiadająca cztery boki równej długości. Jest szczególnym przypadkiem równoległoboku (ma dwie pary boków równoległych a suma miar dwóch kolejnych kątów jest równa 180 stopni). Inna nazwa rombu to ukośnik.

Charakterystyczną cechą rombu są jego przekątne - dzielą się one na połowy pod kątem prostym a dodatkowo zawierają się w dwusiecznych kątów (dzielą każdy kąt wewnętrzny na dwa kąty przystające) oraz osiach symetrii figury. Przekątne dzielą również całą figurę na cztery przystające trójkąty. Punkt przecięcia przekątnych wyznaczy środek okręgu wpisanego w romb, który będzie równocześnie środkiem symetrii rombu.

Szczególnym przypadkiem rombu jest kwadrat. Posiada on wszystkie własności rombu, a dodatkowo jego przekątne są równej długości i wszystkie kąty są proste.

Wzór na pole rombu

Aby policzyć pole powierzchni rombu przyjmijmy oznaczenie a za długość jego boku oraz h za jego wysokość. Jego pole powierzchni rombu P będzie wtedy zadane wzorem:

embed

Jeżeli nie znamy jednak ani długość boku a ani jego wysokości h, ale mamy dane długości jego przekątnych, do policzenia pola powierzchni możemy posłużyć się innym wzorem. Przyjmijmy oznaczenie d za długość krótszej przekątnej i f za długość dłuższej przekątnej. Pole powierzchni rombu P będzie wtedy zadane wzorem:

embed

To także może cię zainteresować: Za tymi typami rodziców nauczyciele na pewno nie będą tęsknić [Z PRZYMRUŻENIEM OKA] Edukacja demokratyczna. Szkoła bez ocen, przymusu i rygoru - to możliwe! Tabliczka mnożenia do wydruku

Zobacz wideo