Wzór na pole trapezu

Pole trapezu oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Jednak przed przystąpieniem do zadań warto przyswoić kilka istotnych informacji na temat tej figury geometrycznej. Dzięki temu szybko zrozumiesz wzór i zapamiętasz go na dłużej.

Pole trapezu - to musisz wiedzieć zanim zaczniesz liczyć

Trapez jest to figura geometryczna, czworokąt, charakteryzująca się przynajmniej jedną parą boków równoległych. Boki równoległe nazywamy podstawami, pozostałe zaś - ramionami. Wysokość trapezu wyznacza odległość pomiędzy dwoma podstawami.

Wyróżniamy szczególne rodzaje trapezów: trapez równoramienny oraz trapez prostokątny.

Trapez równoramienny posiada ramiona równej długości, a kąty pomiędzy nimi a daną podstawą mają takie same miary. Taki trapez posiada oś symetrii przechodzącą przez środki podstaw, będąc równocześnie ich symetralną. Trapez prostokątny posiada kąt wewnętrzny 90 stopni. Charakterystyka trapezu wymusza jednak w tym przypadku istnienie co najmniej dwóch takich kątów.

Pole trapezu - poznaj wzór

Aby obliczyć pole powierzchni trapezu, przyjmijmy oznaczenia a i b za długości jego podstaw oraz h za jego wysokość. Jego pole powierzchni P będzie wtedy zadane wzorem:

embed

Pole trapezu - dodatkowe informacje

Wyjątkowym przypadkiem trapezu jest prostokąt. Ma on dwie pary boków równoległych oraz wszystkie kąty wewnętrzne proste. Prostokąt jest zatem zarówno trapezem równoramiennym jak i prostokątnym.

Istnieje jednak spór o to czy można uznawać równoległobok za trapez. Gdybyśmy chcieli wykluczyć taki przypadek, to definicja trapezu ograniczyłaby się do czworokąta o dokładnie jednej parze boków równoległych.

Niezależnie od rodzaju trapezu, suma miar kątów przy tym samym ramieniu jest równa 180 stopni. Dodatkowo, dla trapezu równoramiennego suma miar kątów przeciwległych jest również równa 180 stopni (nie dotyczy równoległoboków).