Wzór na przyspieszenie

Przyspieszenie jest to wektorowa wielkość fizyczna określająca zmianę wektora prędkości w czasie, informuje o tym jak szybko się ona zmienia. Ruch jednostajny jest bardzo rzadki w przyrodzie, dlatego jest to wielkość potrzebna do zapisu wszelkiego rodzaju znanych nam zmian.

Przyspieszenie - jak to obliczyć? Zobacz WZÓR na przyśpieszenie

Podstawową jednostką przyspieszenia w układzie SI jest metr na sekundę podniesioną do drugiej potęgi. Oznacza to, że w ciągu jednej sekundy, prędkość zmienia się o jeden metr na sekundę.

Jeżeli przyspieszenie wektorowe jest skierowane przeciwnie do zwrotu prędkości ruchu, to mamy do czynienia z opóźnieniem. Oznacza to, że wartość prędkości w tym ruchu maleje.

Aby obliczyć przyspieszenie przyjmijmy oznaczenie delta V za zmianę prędkości (różnicę prędkości końcowej i początkowej), t za czas w którym ta zmiana się dokonała. Przyspieszenie a będzie wtedy zadane wzorem:

embed

Wielkość przyspieszenia wykorzystujemy analizując ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. W takim ruchu prędkość w ciągu każdej sekundy zmienia się o tą samą wartość. Oznacza to, że przyspieszenie jest stałe. Prędkość w tym ruchu (bez prędkości początkowej) będzie zadana wzorem: V = at, zaś droga (bez prędkości początkowej):

embed

Aby wyznaczyć wektorowy wzór na przyspieszenie przyjmijmy delta V za wektor zmiany prędkości oraz delta t za czas w jakim ta zmiana się dokonała. Wtedy będzie miał on postać:

embed

To także może cię zainteresować: Matematyka da się lubić "W matematyce nie ma czary-mary i wiedzy tajemnej" - rozmowa z kobietą, która nie bała się matematyki [WYWIAD] Tabliczka mnożenia do wydruku

Zobacz wideo