Wzór na stężenie procentowe

Stężenie procentowe roztworu lub mieszaniny jest to udział substancji chemicznej w danym roztworze lub mieszaninie, wyrażone w procentach. Jest to stosunek tej substancji do całości roztworu (razem z tą substancją). Możemy mówić o stężeniu procentowym wagowym (masowym) lub objętościowym.

Stężenie procentowe - to musisz wiedzieć przed obliczeniami

Stężenie procentowe wagowe (masowe) wskazuje liczbę gramów substancji rozpuszczonej w stu gramach roztworu i jest wyrażone w procentach. Przykładowo roztwór 7% oznacza, że w 100 gramach roztworu znajduje się 7 gram substancji rozpuszczonej i 93 gramy rozpuszczalnika. Dla stężenia wagowego stosuje się często oznaczenie "w/w" (weight/weight).

Stężenie procentowe - WZÓR

Aby obliczyć stężenie procentowe wagowe przyjmijmy oznaczenie m (z indeksem s) za masę substancji rozpuszczonej (w gramach) oraz m (z indeksem r) za masę całego roztworu (masa substancji dodana do masy rozpuszczalnika, w gramach). Stężenie procentowe wagowe C (z indeksem p) będzie wtedy zadane wzorem:

embed

Stężenie procentowe objętościowe wskazuje liczbę centymetrów sześciennych substancji rozpuszczonej w stu centymetrach sześciennych roztworu. Przykładowo roztwór 5% oznacza, że w 100 centymetrach sześciennych roztworu znajduje się 5 centymetrów sześciennych substancji rozpuszczonej i 95 centymetrów sześciennych rozpuszczalnika. Dla stężenia objętościowego stosuje się często oznaczenie "v/v" (volume/volume).

Aby obliczyć stężenie procentowe objętościowe przyjmijmy oznaczenie V (z indeksem s) za objętość substancji (w centymetrach sześciennych) oraz V (z indeksem r) za objętość całego roztworu (również w centymetrach sześciennych). Stężenie procentowe objętościowe C (z indeksem p) będzie wtedy zadane wzorem:

embed
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.