Elitarne czy snobistyczne? Na pewno dla zamożnych

Czy w Polsce są elitarne szkoły na miarę Sidwell Friends School w Waszyngtonie albo nowojorskiej Spence School do których dzieci zapisuje się wkrótce po urodzeniu? Przyjrzeliśmy się kilku z tych, które uchodzą za elitarne.

Elegancki mundurek, doskonałe maniery, biegłość w językach obcych, nienaganne pochodzenie i obycie w świecie - tak kojarzymy uczniów elitarnych szkół, do których trudno się dostać a rekrutacja przyjmuje czasem niestandardowe formy, na przykład listów polecających. Czy w naszym kraju są już takie szkoły i co jest wyznacznikiem ich elitarności poza wysokimi kosztami edukacji?

Szkoły anglojęzyczne

Dużym prestiżem cieszą się szkoły, w których językiem wykładowym jest język obcy. Choć w stolicy są dostępne też zagraniczne szkoły francuskie, największe "wzięcie" mają anglojęzyczne, do których chodzą zwykle dzieci dyplomatów, ekspatów czyli cudzoziemców pracujących na kontraktach w Polsce, gwiazd telewizji i zamożnych biznesmenów. Nic dziwnego, bo czesne w szkołach tego typu, na przykład American School czy British School, szokują przeciętnych zjadaczy chleba. W tej ostatniej poza obowiązkowym wysokim wpisowym, opłaty rosną stopniowo w zależności od wieku dziecka. Im starsze dziecko tym wyższe koszty edukacji muszą ponieść rodzice. Przedszkole dla 3-4-latków to wydatek 34 tysięcy złotych rocznie, klasa pierwsza kosztuje już ponad 55 tysięcy a gimnazjum ponad 60 tysięcy za rok nauki. Rodzice licealisty zapłacą najwięcej, bo ponad 65 tysięcy rocznie. To nie koniec wydatków, jeśli dziecko sobie słabo radzi - lekcje indywidualne wspierające dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kosztują 1900 zł za semestr. Za to edukacja odbywa się dokładnie według programu szkoły zagranicznej i umożliwi w przyszłości studiowanie w dowolnym zakątku świata. Zapewnia też dzieciom wyselekcjonowane środowisko. Do szkoły amerykańskiej w Warszawie chodzą na przykład dzieci Kingi Rusin i Tomasza Lisa.

Szkoły Przymierza Rodzin

O szkole Przymierza krąży opinia, że jest elitarna a dzieci zapisuje się do pierwszej klasy zaraz po urodzeniu. W rzeczywistości o przyjęciu kandydatów nie decyduje termin zgłoszenia. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do którejś ze szkół Przymierza Rodzin. W czasie rekrutacji pozostałych kandydatów przeprowadza się rozmowy z rodzicami - w tym roku wypełniali ankietę, w której pisali o swoich oczekiwaniach wobec szkoły i o tym, jak sami mogliby uczestniczyć w jej życiu. Szkoły te - podstawówka, gimnazjum i liceum - z założenia mają charakter kameralny i katolicki. Zdaniem założycieli pozwala to na integrację uczniów, indywidualną współpracę nauczyciela z uczniem i odpowiednie kształtowanie charakteru. Dlatego placówki te nie są dostępne dla wszystkich chętnych - mają specjalny program wychowawczy, podkreślają zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły. W podstawówce, poza tradycyjnymi metodami nauczania. stosują elementy pedagogiki Montessori. Szkoła organizuje też rozmaite wydarzenia integrujące, na przykład przygotowywany przez rodziców Piknik Jesienny. Popularną wiosenną imprezą Przymierza Rodzin jest rodzinny bieg na orientację odbywający się w podwarszawskich lasach. Biorą w nim udział całe rodziny, a po zakończeniu zawodów tradycyjnie odbywa się majówka z grillem i innymi atrakcjami. Szkoła chce stworzyć atmosferę "ewangelicznego ducha miłości i wolności", co oznacza uczestniczenie we mszy świętej, przyjmowanie sakramentów i wspólną codzienną modlitwę. Czesne w Przymierzu Rodzin kosztuje 880 zł miesięcznie płatne przez rok.

Prawdziwie elitarne za granicą

Jeśli marzysz o doskonałej edukacji dziecka i masz ogromne środki finansowe, to możesz wysłać swoje dziecko, podobnie jak rodzice około tysiąca polskich gimnazjalistów i licealistów, po naukę do elitarnych placówek oświatowych Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii. Dołączy do wybrańców: dzieci prawników, lekarzy czy menedżerów, które chcą kontynuować naukę w tych krajach. Polscy uczniowie za granicą najczęściej wybierają szkoły, które przygotowują do brytyjskiej matury, dającej uprawnienia do studiów na uczelniach całego świata. Elitarna szkoła średnia w Wielkiej Brytanii pobiera za rok nauki opłaty w wysokości od 100 tysięcy złotych wzwyż. W najbardziej prestiżowych szkołach szwajcarskich trzeba zapłacić nawet 60 tysięcy franków rocznie (około 220 tysięcy zł).