1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Matura 2021 harmonogram. Ci, którzy zdają egzamin maturalny w maju, będą musieli przestrzegać pewnych zasad

Matura 2021 harmonogram wygląda nieco inaczej niż w poprzednich latach. W związku z nauką zdalną Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało o pewnych zmianach w wymaganiach egzaminacyjnych dla maturzystów. Jak wygląda harmonogram matur 2021 i jakie zasady będą obowiązywały w związku z pandemią?

Matura 2021 harmonogram jest uzależniony od zmian, które obowiązują tegorocznych maturzystów.  Spowodowane są przez pandemię i naukę zdalną. Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 roku będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Przede wszystkim:

 • zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu;
 • zniesiono obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). W tym roku abiturienci nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. 

Matura 2021 harmonogram. Egzaminy próbne już za nami

Matura próbna 2021 przeprowadzona została w dniach od 3 do 16 marca 2021 roku na podstawie decyzji władz danej szkoły. Arkusze, które wykorzystane były w próbnej maturze dostępne są na stronie CKE. A kiedy odbędzie się matura? Jak co roku, uczniowie będą podchodzić do egzaminu w maju. Jednak Matura 2021 harmonogram poszczególnych egzaminów różni się niż te w ubiegłych latach. Według zaproponowanego harmonogramu egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja. Uczniowie, którym nie uda się zdać jednego z egzaminów pisemnych, będą mogli podejść do sesji poprawkowej, która przewidziana jest na 24 sierpnia.

Najważniejsze podczas egzaminów w maju będzie przestrzeganie czterech zasad: dystans, maseczka, dezynfekcja rąk oraz wietrzenie pomieszczeń. 

Zobacz wideo Kiedy starsi uczniowie wrócą do szkół? "Nie mamy dobrego rozwiązania"